Cultuureducatie

Kunst ligt voor het oprapen

1 | Maak een playlist op Youtube met favoriete liedjes van de leerlingen, speel af tijdens de pauze of op andere momenten. 2 | Schrijf de naamkaartjes van kinderen als een graffititag. 3 | Check […]

Cultuureducatie

Procesgericht Werken in de Kunsteducatie 

Een Klas vol Talent Waarom verwachten we dat alle kinderen in groep 8 kunnen rekenen en schrijven maar niet dat ze kunnen tekenen of toneelspelen? Hoe komt het dat aan het eind van de basisschool […]