Overheidsbeleid

Cultuuronderwijs valt onder de “kerndoelen kunstzinnige oriëntatie”. In de kerndoelen 54 tot en met 56 staat omschreven dat leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren (54). Leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren (55). En leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed (56).

Rijk, gemeenten, de provincies en de PO-raad willen het cultuuronderwijs in Nederland bevorderen. Sinds 2012 geeft het Programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) basisscholen en culturele instellingen houvast voor meer kwaliteit in het cultuuronderwijs. Via CMK 2017-2020 is ook voor de komende vier jaar budget beschikbaar voor de opzet en uitvoering van leerlijnen samen met culturele partners. In Amsterdam is Mocca namens de gemeente de coordinator van Cultuureducatie met Kwaliteit en zorgt daarmee dat scholen die cultuur in de school willen borgen extra begeleiding krijgen en extra budget. Naast CMK is voor basisscholen cultuureducatie budget beschikbaar via de “regeling prestatiebox primair onderwijs 2015-2020”. Scholen ontvangen daardoor een bedrag van €15,15 (inclusief de € 3 per leerling voor museumbezoek) . In Amsterdam is daarnaast door de gemeente een bedrag van €24,00 per jaar beschikbaar gesteld via Voucherbeheer voor leerlingen van basisscholen en vmbo 1 en 2.

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »