Mocca verbindt kinderen en cultuur. We brengen scholen en het culturele veld samen en zorgen voor cultuuronderwijs voor alle Amsterdamse kinderen. Zo kunnen kinderen hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten. Cultuuronderwijs is onmisbaar. Cultuur verrijkt kinderen.

Mocca in de praktijk

Mocca adviseert scholen en culturele instellingen bij de opzet en uitvoering van cultuuronderwijs. Mocca brengt verdieping, scholing en kennisdeling in cultuureducatie met de MoccaAcademie en zorgt voor de inhoudelijke en praktische invulling van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Daarnaast vervoert Mocca via de Cultuurbus Amsterdam jaarlijks ruim 55.000 leerlingen en 10.000 ouders en begeleiders naar podia en musea. Door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie is er via Mocca een financiële impuls beschikbaar voor scholen die leerlijnen willen opzetten.

Mocca vervult haar taak in opdracht van en gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt Mocca ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie voor haar taken in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.

Raad van Toezicht

Mocca heeft een bestuursmodel met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

Sewan Mumcuyan, directeur-bestuurder PRINS27 | voorzitter
Wijnand Mirandolle, partner Smeerolie Interim en Advies | Penningmeester
Chantelle Rodgers, directeur Music Matters
Vera Arents, lid MT en teamleider Montessoriafdeling Asvoschool
Elly Loman, rector Hyperion Lyceum

De leden van de raad van toezicht krijgen een onkostenvergoeding voor hun toezichthouderschap. Mocca volgt de Cultural Governance Code en de Code Culturele Diversiteit.

MOCCA Code

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Profielschets raad van toezicht

Reglement directie en raad van toezicht

 

Mocca zorgt voor

 • De opzet en uitvoering van leerlijnen voor kunst-en cultuureducatie in het po en vo in alle kunstdisciplines
 • De coördinatie en besteding van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
 • Dialoog tussen cultuureducatoren en leerkrachten/icc’ers tijdens meet-ups en bijeenkomsten, workshops en cursussen
 • De opzet van de leergemeenschappen waar onderwijs, het culturele veld en kunstvakopleidingen samenkomen
 • Scholingsaanbod binnen kunsteducatie zoals bijvoorbeeld de speciaal onderwijs-leergang voor het culturele veld met werkstages op scholen en de icc-cursus voor leerkrachten met stages bij culturele partners
 • Inspiratie van leerkrachten door het bezoek aan culturele instellingen door ‘Met Mocca naar Cultuur’
 • Inspiratiefilms over verschillende kunstdisciplines
 • Delen van CmK-Leerlijnenlabs best practices
 • Transparantie over het bereik van cultuureducatieve activiteiten in Amsterdam
 • Uitvoering en laten uitvoeren van onderzoek en analyses
 • Delen van data en informatie

Mocca nieuws