Over Mocca

Mocca verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Wil je meer weten over Mocca of cultuureducatie in Amsterdam? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag. Scroll naar beneden voor meer informatie.

Bezoekadres:

Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
020 620 9567

Mocca in de Praktijk

Mocca adviseert scholen en culturele instellingen bij de opzet en uitvoering van inclusief en meerstemmig cultuuronderwijs. Mocca brengt verdieping, scholing en kennisdeling in cultuureducatie met de MoccaAcademie en zorgt voor de inhoudelijke en praktische invulling van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. De Cultuurbus Amsterdam van Mocca vervoert jaarlijks ruim 55.000 leerlingen en 10.000 ouders en begeleiders naar podia en musea. Door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie is er via Mocca een financiële impuls beschikbaar voor scholen die cultuureducatie programma’s willen opzetten.
 
Mocca vervult haar taak in opdracht van en gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt Mocca ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie voor haar taken in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.
 
Mocca zorgt voor:

Raad van toezicht

Mocca heeft een bestuursmodel met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

Sewan Mumcuyan, directeur-bestuurder PRINS27 | voorzitter
Wijnand Mirandolle, partner Smeerolie Interim en Advies | Penningmeester
Chantelle Rodgers, directeur Lantarenvenster
Jeroen Rijlaarsdam, rector-bestuurder Ir. Lely Lyceum
Rukiye Sarizeybek, Interim Management Consultant, Sarizeybek Interim & Advies
Jean-Paul Alspeer, jongerencoach, Welzijn Capelle

Van 1 maart tot 1 juli 2024 is Richard Smolenaers waarnemend directeur van Mocca. Peggy Brandon rondt in die periode twee dagen per wek haar taken als kwartiermaker voor het Nationaal Slavernijmuseum af.

Mocca volgt de code cultural governance, de code inclusie en diversiteit en de regels voor fair pay. Mocca valt onder de CAO KE. De Raad van Toezicht van Mocca is onbezoldigd. De salariëring van Het MT en de werknemers van Mocca blijft onder de wet normering topinkomens. Over individuele salarissen van het team en de MT doet Mocca in verband met privacy geen mededelingen. 

MOCCA Code
Rooster van aftreden raad van toezicht
Profielschets raad van toezicht
Reglement directie en raad van toezicht

Het Mocca Team

Wil je meer weten over cultuureducatie in Amsterdam of wil je een afspraak maken met één van de Mocca Adviseurs. Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder. 

Communicatierichtlijnen

Door zichtbaarheid van jouw project via jouw eigen kanalen en die van Mocca, vergroten we de impact. Met elkaar laten we zien hoe we bijdragen aan cultuuronderwijs in Amsterdam. In de communicatiehandreiking vind je alle richtlijnen voor communicatie overzichtelijk op een rij.