Over Mocca

Mocca verbindt kinderen en cultuur. Wil je meer weten over Mocca of cultuureducatie in Amsterdam? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag. Scroll naar beneden voor meer informatie.

Contact:

Heb je een vraag of een idee? Wij horen het graag! Vul hier het contactformulier in of bel naar +31 20 620 9567.

Bezoekadres:


Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam

Mocca in de Praktijk

Mocca adviseert scholen en culturele instellingen bij de opzet en uitvoering van inclusief en meerstemmig cultuuronderwijs. Mocca brengt verdieping, scholing en kennisdeling in cultuureducatie met de Mocca Academie en zorgt voor de inhoudelijke en praktische invulling van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. De Cultuurbus Amsterdam van Mocca vervoert jaarlijks ruim 55.000 leerlingen en 10.000 ouders en begeleiders naar podia en musea. Door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie is er via Mocca een financiële impuls beschikbaar voor scholen die leerlijnen willen opzetten.
 
Mocca vervult haar taak in opdracht van en gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt Mocca ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie voor haar taken in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.
 
Mocca zorgt voor:

Raad van Toezicht

Mocca heeft een bestuursmodel met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

Sewan Mumcuyan, directeur-bestuurder PRINS27 | voorzitter
Wijnand Mirandolle, partner Smeerolie Interim en Advies | Penningmeester
Chantelle Rodgers, directeur Music Matters
Vera Arents, lid MT en teamleider Montessoriafdeling Asvoschool
Elly Loman, rector Hyperion Lyceum

De leden van de raad van toezicht krijgen een onkostenvergoeding voor hun toezichthouderschap. Mocca volgt de Cultural Governance Code en de Code Culturele Diversiteit.

MOCCA Code
Rooster van aftreden Raad van Toezicht
Profielschets raad van toezicht
Reglement directie en raad van toezicht

Het Mocca Team

Wil je meer weten over cultuureducatie in Amsterdam of wil je een afspraak maken met één van de Mocca Adviseurs. Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder. 

Communicatierichtlijnen

Door zichtbaarheid van jouw project via jouw eigen kanalen en die van Mocca, vergroten we de impact. Met elkaar laten we zien hoe we bijdragen aan cultuuronderwijs in Amsterdam. In de communicatiehandreiking vind je alle richtlijnen voor communicatie overzichtelijk op een rij.

X