Cultuuronderwijs in Amsterdam

Cultuuronderwijs is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, kritische en betrokken burgers. Culturele kennis en vaardigheden stimuleren de fysieke en intellectuele ontwikkeling van kinderen. Het is daarom van groot belang dat cultuuronderwijs een integraal onderdeel uitmaakt van het onderwijs. Mocca speelt daarin sinds 2006 een unieke rol.

Overheidsbeleid

In Amsterdam is Mocca namens de gemeente de coordinator van Cultuureducatie met Kwaliteit en zorgt daarmee dat scholen die cultuur in de school willen borgen extra begeleiding krijgen en extra budget

Lees verder

Geldstromen voor onderwijs

Scholen hebben zelf de keus, hoe en wanneer cultuureducatie wordt ingezet en de overheid stelt gelden beschikbaar om het aanbod van cultuureducatie gevarieerd te houden en zich verder te laten ontwikkelen

Lees verder

Rol van Mocca

Mocca adviseert scholen en culturele instellingen bij de opzet en uitvoering van cultuuronderwijs.

Lees verder

Cultuurdatabase

De Cultuurdatabase biedt een overzicht van educatieve cultuurprojecten voor scholen in Amsterdam. Zoek in het culturele aanbod of naar een culturele instelling.

Zoek in het aanbod

Meetup Geld! Mocca cultuureducatie

Andere belangrijke organisaties op het gebied van cultuureducatie

Nieuws voor scholen