De MoccaAcademie

ICC-cursus (voor po)

(Let op: scroll door voor CuCo-Training

De ICC-cursus is voor leerkrachten en andere medewerkers uit het primair en speciaal onderwijs die kunst en cultuur naar een hoger niveau tillen op school, ofetwel de interne cultuurcoördinatoren. Je leert hoe je cultuureducatie op school kunt vormgeven, stimuleren en behouden. Je ontwikkelt een beleidsplan, krijgt tips en trics voor het verstevigen van het draagvlak in het team en krijgt advies voor het coördineren van het cultuurprogramma op school.

ICC’ers zijn mensen die affiniteit hebben met kunst en cultuur en die dit naar een hoger niveau willen tillen op school. De ICC-cursus is voor leerkrachten en andere hbo-opgeleide medewerkers uit het primair en speciaal onderwijs.

Je leert hoe je cultuureducatie op school kunt vormgeven, stimuleren en behouden. Je ontwikkelt een cultuurplan, krijgt tips en tricks voor het verstevigen van het draagvlak in het team en krijgt advies voor het coördineren van het cultuurprogramma op school. Als ICC’er word je uitgerust met een pakket aan kennis waarmee je een onmisbare rol vervult in het zichtbaar maken en verankeren van cultuureducatie.

De ICC-cursus is ontwikkeld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De ICC-cursus bij de MoccaAcademie is aangevuld met specifieke informatie over cultuureducatie in Amsterdam en het Basispakket Cultuureducatie. Je ontvangt een landelijk erkend certificaat.

Sluit je aan bij de honderden ICC’ers in Amsterdam!

De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten op inspirerende culturele plekken zoals musea en theaters in Amsterdam. Daarbij maak je ook kennis met de educatieve afdelingen. Onderdeel van de cursus is een individueel werkbezoek waarbij je persoonlijk op een instelling inzoomt. Zo kun je goed voorbereid keuzes maken voor samenwerkingspartners met wie je een cultuureducatieprogramma vorm wil geven.

ICC-Cursus 2024/2025

De eerste ICC-cursus van het schooljaar gaat van start op woensdag 16 oktober 2024. Een tweede cursus start op donderdag 9 januari 2025.

De lestijd van de cursussen is van 14.30 uur tot 17.30 uur

ICC I 
Bijeenkomst 1 16 oktober 2024
Bijeenkomst 2 13 november 2024
Bijeenkomst 3 27 november 2024
Bijeenkomst 4 15 januari 2025
Bijeenkomst 5 Werkbezoek op eigen moment
Bijeenkomst 6 12 februari 2025
Bijeenkomst 7 19 maart 2025
Bijeenkomst 8  21 mei 2025
Bijeenkomst 9 25 juni 2025 (certificering)

ICC II
Bijeenkomst 1 09 januari 2025
Bijeenkomst 2 06 februari 2025
Bijeenkomst 3 27 februari 2025
Bijeenkomst 4 27 maart 2025
Bijeenkomst 5 Werkbezoek op eigen moment
Bijeenkomst 6 10 april 2025
Bijeenkomst 7 08 mei 2025
Bijeenkomst 8 12 juni 2025
Bijeenkomst 9 3 juli 2025 (certificering)

 

De studiebelasting is ongeveer vier uur per week in de weken dat je geen lessen hebt. In de zomer van 2025 sluit je de cursus af met een certificaat.

Kosten
€ 900,- inclusief cursusboek en lesmateriaal.

Financiële regeling
In 2024-2025 is deze cursus kosteloos voor leerkrachten in het Amsterdamse onderwijs dankzij Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) van de rijksoverheid. Voorwaarde is wel dat je de cursus met goed gevolg aflegt. 

Meld je aan voor ICC I (startdaum woensdag 16 oktober 2024).
Meld je aan voor ICC II (startdatum donderdag 9 januari 2025.

Vragen over de training kun je stellen aan trainer Fleur de Kort via fdekort@mocca.amsterdam.

 

"Ik raad deze cursus aan omdat er zoveel eyeopeners voorbijkomen."
Marjon Martens
De Driemaster
"Je wordt in stappen meegenomen in de wereld van de ICC-er en je krijgt hierbij concrete tips hoe je werk als ICC'er kunt vormgeven."
Eline Bos
Cornelis Vrijschool
"Het bezoeken van musea vond ik sterk in de cursus, je leert wat ze voor scholen doen en wat jij als ICC'er kunt betekenen."
Nienke van Wijk
10e Montessorisschool de Meidoorn
"De cursus is inspirerend, verhelderend en duidelijk."
Ellie Schreurder
1e Openluchtschool

CuCo-training (voor vo)

Hoe zorg je voor kwalitatief kunst- en cultuuronderwijs op je school? En hoe krijg je de rest van het schoolteam aan boord zodat het cultuurbeleid breed gedragen wordt? Steeds meer (kunstvak)docenten die invulling geven aan het cultuurprogramma op vo-scholen geven aan behoefte te hebben aan aanvullende training. In oktober start daarom weer de training Cultuurcoördinator voortgezet onderwijs.

De CuCo-training is voor (kunstvak)docenten, cultuurcoördinatoren en andere medewerkers uit het voortgezet onderwijs.

Je vergroot je kennis over trends en ontwikkelingen in cultuureducatie.
Je leert hoe je het eigenaarschap bij collega’s, teams en directie kan verhogen. Je vergroot je kennis van het netwerk en expertise van culturele instellingen. Je leert hoe je als cultuurcoördinator kan bijdragen aan de randvoorwaarden zoals geld, tijd en middelen. Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers. Je maakt een beleidsplan of ander beroepsproduct voor de eigen school of culturele instelling. En je werkt natuurlijk aan je persoonlijke ontwikkeling als cultuurcoördinator.

De bijeenkomsten vinden plaats op culturele locaties in Utrecht, Amsterdam en (misschien) Almere. Houd rekening met reistijd.

Bijeenkomst 1 10 oktober 2024
Bijeenkomst 2 07 november 2024
Intervisie online 12 december 2024
Bijeenkomst 3 23 januari 2025
Bijeenkomst 4 13 maart 2025
Bijeenkomst 5 17 april 2025
Intervisie online 15 mei 2025
Certificering 05 juni 2025

 

De training vraagt ongeveer 40 uur aan inzet, waarvan minimaal 20 contacturen. De contacturen bestaan uit 5 fysieke bijeenkomsten, twee tussentijdse (individuele) online consultatiemomenten en 1 fysiek certificeringsmoment. Hiernaast worden landelijk vier online presentaties van experts aangeboden waarvan je er minimaal 2 naar keuze volgt.

Kosten
 750,-

Aanmelden voor de CuCo-training kan via dit formulier.

Vragen over de training kun je stellen aan trainer Marije de Vries via mdevries@mocca.amsterdam.

"Ik heb in het algemeen veel meer inspiratie gekregen, van de trainers en ook van de mede cursisten, ik besef nu dat er veel meer mogelijkheden zijn! Ik heb geleerd om buiten mijn comfort zone te denken, durf in discussie te gaan, durf veel nieuwe dingen uit te proberen. Door deze CuCo training heb ik meer theoretische onderbouwing en steun gekregen om mijn visie en droom bij de schoolleiding aan te kaarten!"
Lilly Chen
Cultuurcoördinator Calvijn College
"Heb een heel goed beeld van de mogelijkheden, professionalisering die nodig is. Voor mij gaat dit de komende tijd een goede basis zijn om te handelen. Bedankt!"
Sarah Schouten
Pieter Nieuwland College
"Wat ik heb geschreven bij mijn verwachtingen is uitgekomen! Ik scoor jullie met een 9. Onverwacht goed, waardevol en vol goede content. En wat zijn jullie een leuke juffen! "
Maria Couprie
Denise VO

Agenda

Bekijk de agenda. Hierin vind je een overzicht voor alle data van de opleidingen en cursussen. 

Vragen?

Heb je vragen over een cursus, opleiding of training? Neem dan contact op met Mocca. Dit kan via de mail of bel 020-620 9567.

Post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider

Ben je Interne Cultuurcoördinator (ICC’er) en heb je behoefte aan meer coachingsvaardigheden en inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? In de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider leer je hoe je verschillende theoretische kaders van cultuureducatie met elkaar kunt verbinden en hoe je je team kunt begeleiden bij het implementeren van cultuureducatiebeleid.

De opleiding is bedoeld voor cultuurcoördinatoren binnen het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs die een hbo-bacheloropleiding hebben afgerond en de basiscursus Interne Cultuurcoördinator via Kunst Centraal of vergelijkbaar hebben gevolgd of over voldoende praktijkervaring beschikken. 

In het onderwijs wordt cultuureducatie gezien als onmisbaar voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Lessen in bijvoorbeeld theater, muziek, dans of literatuur stimuleren de ontwikkeling van het cultureel (zelf)bewustzijn van leerlingen en ook de verbeeldingskracht, het waarnemingsvermogen en creatieve en communicatieve vaardigheden. Professionalisering van de taken van de cultuurcoördinator geeft een school de mogelijkheid om cultuuronderwijs kwalitatief te verankeren. Zowel in de dagelijkse praktijk als in het beleid van de school. 

De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats op locaties in Utrecht, Bunnik en Amsterdam. 

Aantal bijeenkomsten: 9 (een dag per maand)
Studiebelastingsuren: 420, inclusief 70 uur voor bijeenkomsten en individuele begeleiding. Lestijd is van 10.00 – 17.00 uur.

Bijeenkomst 1 4 oktober 2024
Bijeenkomst 2 8 november 2024
Bijeenkomst 3 6 december 2024
Bijeenkomst 4 10 januari 2025
Bijeenkomst 5 7 februari 2025
Bijeenkomst 6 7 maart 2025
Bijeenkomst 7 11 april 2025
Bijeenkomst 8 16 mei 2025
Bijeenkomst 9 27 juni 2025

Deze opleiding is geregistreerd bij CPION. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Cultuurbegeleider en word je opgenomen in het abituriëntenregister.

Afgeronde ICC-opleiding of een vergelijkbare vooropleiding/praktijkervaring  (vaststelling hiervan vindt plaats bij de intake). 

Kosten
De prijs van deze cursus is € 3.221. Dit bedrag is inclusief administratie- en materiaalkosten, diploma en vermelding in het abituriëntenregister.

Aanmelden en meer informatie via de MarnixAcademie. 

Partners in de opleiding

De MoccaAcademie werkt samen met Marnix Academie en Kunst Centraal. De opleidingsdocenten zijn werkzaam bij één van deze partners. Daarnaast zullen ook gastdocenten met specifieke expertise worden uitgenodigd. 

Persoonlijk advies
Heb je inhoudelijke vragen over de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider? Neem dan contact op met Linda van Boxtel. Zij helpt je graag verder. 

Voor algemene vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau.  

Aanmelden: via de website van de MarnixAcademie.

Of je nou een uitwisseling met een school in het buitenland ambieert, het theater aan een opknapbeurt toe is of je een buurtproject van de grond wil krijgen, je kunt gebruikmaken van fondsenwerven. Maar hoe pak je dat aan? Volg de cursus Fondsenwerven en leer hoe je je doel kunt bereiken.

Cursus Fondsenwerven

Voor onderwijsmedewerkers en kunstenaars die op scholen werken en die al enige ervaring hebben met fondsenwerving en een concreet voornemen hebben voor het werven van fondsen.

In de cursus Fondsenwerven leidt gecertificeerd fondsenwerver Ben Hekkema je binnen in dit boeiende onderwerp en helpt je bij het ontwikkelen van een strategie om fondsen te werven. Aan de hand van voorbeelden, formats en stappenplannen leer je meer over fondsenwervingsacties, het doen aanvragen bij fondsen en sponsoring. Na afloop heb je:

1 : Informatie over de mogelijkheden van fondsenwerving voor het onderwijs.
2: Kennis en ervaringen uitgewisseld met de andere deelnemers.
3: Geleerd om een fondsenwervingsplan op te zetten.
4: Geleerd een ‘case for support’ te formuleren.

Soms heb je wel een idee voor een project maar niet genoeg geld. Of je nu een uitwisseling met het buitenland ambieert, een nieuwe samenwerking van scholen en kunstenaars nastreeft, of een buurtproject van de grond wil krijgen, fondsen werven brengt geld in het laatje. Hoe pak je dat aan? Volg de cursus Fondsenwerven en leer je doelen te bereiken!

Na het volgen van de Fondsenwervencursus is een aanvraag schrijven niet meer eng of moeilijk. Krijg out-of-the-box-tips, voorbeelden van hoe het wel (en niet) moet en heel veel ins en outs over fondsenwerving in één dag. De ochtend bestaat uit een hoorcollege. Na de lunch ga je in werkgroepen uiteen. Alle cursisten kunnen in de maanden na de cursus een keer één op één advies krijgen over hun aanvraag van docent Ben Hekkema.

Op het kantoor van Mocca: Baarsjesweg 224.

Donderdag 1 februari 2024 – Introductie
Donderdag 8 februari 2024 – Ontmoet een fonds
Donderdag 15 februari 2024 – Crowdfunding
Donderdag 29 februari 2024 – Hoe schrijf je een projectplan met impact?

Extra cursus Fondsenwerven – Hoe schrijf je een projectplan met impact? op donderdag 4 april 2024

De lestijd op 1, 8 en 15 februari is 19:30 – 21:30 uur.
De lestijd op 29 februari is 14:30 – 17:30 uur.
De lestijd op 4 april is 15:00 – 18:00 uur.

Vragen?

Heb je vragen over een cursus, opleiding of training? Neem dan contact op met Mocca via de mail of bel 020 – 620 9567.

Cultuurdocent Speciaal Onderwijs

Ben je een ervaren cultuuraanbieder, kunstenaar of kunstdocent en wil je aan de slag als cultuurdocent in het speciaal onderwijs? Geef je dan op voor de cursus Cultuurdocent Speciaal Onderwijs.

NB Deze cursus wordt dit schooljaar niet aangeboden door Mocca, maar door Plein C. 

Voor wie
Ben je een kunstenaar/docent die veel ervaring heeft met zelf lessen ontwerpen en lesgeven in het reguliere onderwijs en ben je geïnteresseerd in het werken met kinderen uit het speciaal onderwijs? Dan is deze nascholing iets voor jou. In zes bijeenkomsten leer je hoe het speciaal onderwijs in elkaar steekt en ontwerp je een lessenserie toegespitst op een doelgroep die je tijdens een korte stage in de praktijk gaat brengen. Je krijgt informatie over de verschillende clusters in het speciaal onderwijs, specifieke docentvaardigheden die je nodig hebt en je loopt een korte stage. Je wordt begeleid door een cultuurdocent met veel ervaring in het speciaal onderwijs.

Schoolteam Training

Basisscholen in Amsterdam kunnen een studiedag of teamworkshop aanvragen ter bevordering van de kwaliteit van cultuureducatie en de leerlijnen. Deze studiedag of teamworkshop kan worden opgebouwd uit verschillende modules en op maat worden gemaakt in overleg met de directeur en/of de ICC’er.

Basisscholen die bezig zijn met het ontwikkelen en implementeren van leerlijnen in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie, of die zich daarop oriënteren.

Basisscholen in Amsterdam kunnen een studiedag of teamworkshop aanvragen bij de MoccaAcademie. De training is ter bevordering van de kwaliteit van cultuureducatie en de leerlijnen in het kader van het Basispakket in de school. Deze studiedag of teamworkshop kan worden opgebouwd uit verschillende modules en op maat worden gemaakt in overleg met de directeur en/of de ICC’er.

Op de school.

Datum, tijd en duur: op aanvraag.

Als uw school deelneemt aan een CmK CultuureducatieLab in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie, kunt u bij de Mocca Academie kosteloos (!) een studiedag aanvragen die aansluit bij de leervraag uit het LeerlijnenLab.

Indien uw school niet deelneemt aan een LeerlijnenLab zijn de kosten:

  • Studiedag: € 1250,-
  • Teamworkshop: € 450,-
  • Ouder inspiratie avond: € 200,-

Stuur een e-mail naar Ben Hekkema, Coördinator cursussen en netwerken, MoccaAcademie via de aanmeldknop.

Vragen?

Heb je vragen over een cursus, opleiding of training? Neem dan contact op met Mocca. Dit kan via de mail of bel 020 – 620 9567.

Contactformulier
Mocca Academie

Heb je vragen over een meetup, cursus, opleiding of training? Of werk je in het onderwijs en/of culturele veld en weet je een goed onderwerp of een leuke locatie voor een meetup, training of masterclass? Neem dan contact op met Ben Hekkema, Coördinator cursussen en netwerken Mocca Academie. Dit kan via het onderstaande contactformulier of bel 020-620 9567.