Museum of podium bezoeken? Dan snel de Cultuurbus Amsterdam boeken!

Wilt u met de jongste groepen of juist met de mondige groep 8 naar een museum of theater? Is het openbaar vervoer een barrière en lijkt dat museum of podium ver weg? Stap dan op de Cultuurbus of de Cultuurboot. De faciliteit wordt aangeboden aan scholen in het po, so, sbo en vso!

Huidige verkeerssituatie in Amsterdam

De verkeersdrukte in Amsterdam neemt toe en er vinden veel werkzaamheden plaats waarvan het verkeer hinder ondervindt. Het kan voorkomen dat de Cultuurbusritten daardoor vertraging oplopen. De vervoerders proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Cultuurbus

De Cultuurbus biedt gratis bus- en bootvervoer voor Amsterdamse basisscholen en vso-scholen naar culturele instellingen in Amsterdam. De Cultuurbus is een project van Mocca Expertisecentrum Cultuuronderwijs en wordt gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam.

Lees verder

Cultuurboot

Voor vervoer met de boot gelden dezelfde voorwaarden als voor vervoer met de bus. U kunt kerninstellingen bezoeken, maar ook overige instellingen als deze passen binnen de leerlijn van de school in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.

Lees verder

Nieuws over de Cultuurbus en Cultuurboot