Een overzicht van kerninstellingen en overige instellingen

Kerninstellingen

Met de Cultuurbus en de Cultuurboot kunt u naar achttien vaste kerninstellingen toe. Hier vindt u een korte beschrijving van elke kerninstelling. Neem contact op met de instelling om een educatief programma te boeken. Naast de kerninstellingen kunt u ook een andere culturele instelling in Amsterdam bezoeken, mits het bezoek past in een door de school gekozen leerlijn in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.

Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum stelt zich ten doel de geschiedenis van Amsterdam toegankelijk te maken en levend te houden door deze op een actuele, inspirerende en interactieve wijze voor een zo breed mogelijk publiek te presenteren.
www.amsterdammuseum.nl

Anne Frank Huis
Sinds 1960 kunnen mensen het achterhuis waar Anne Frank ondergedoken zat met eigen ogen bekijken. Het Anne Frank Huis biedt zo een ervaring van de geschiedenis van Anne Frank op de plek zelf.
www.annefrank.org/nl

Bijbels Museum
Archeologische vondsten, voorwerpen uit het oude Egypte, eeuwenoude modellen van de tempel van Salomo en Herodes, religieuze voorwerpen uit de joodse en christelijke traditie en zelfs geuren laten de bezoeker van het Bijbels Museum kennismaken met verhalen uit de bijbel.
www.bijbelsmuseum.nl

Concertgebouw
Muziekles is onmisbaar voor de culturele ontwikkeling van kinderen. Het biedt muzikale kennis, verdieping en luisterplezier voor heel hun leven. Het Concertgebouw werkt daar overtuigd en enthousiast aan mee. Meer dan 30.000 leerlingen ontdekken ieder jaar via onze educatieprojecten de indrukwekkende wereld van klassieke muziek, jazz en wereldmuziek. Voor het primair onderwijs zijn programma’s samengesteld met lesbrieven die de leerlingen tijdens de muziekles op school voorbereiden op een concert in Het Concertgebouw. Voor elke groep is er een passend project. 
www.concertgebouw.nl

Eye Filmmuseum
EYE is het enige filmmuseum in Nederland en wordt wereldwijd geroemd om zijn expertise op het gebied van filmcollectie, -onderzoek en -educatie. De belangrijkste aspecten van onze educatieve programma’s zijn kritisch kijken, creatief maken en bewust delen. Via interactieve filmvoorstellingen, workshops, rondleidingen en lesmaterialen voor in de klas ontdek je samen met je leerlingen de kracht, schoonheid en magie van film.
www.eyefilm.nl/educatie

FOAM
Het aanbod voor het primair onderwijs richt zich op een speelse eerste kennismaking met fotografie. Daarnaast staan de leerlingen zelf centraal in de workshops. Verder draait het om fotografische begrippen en hoe de leerlingen deze zelf kunnen toepassen in het maken van foto’s.
www.foam.org

H’ART Museum
Educatie is een belangrijke pijler binnen H’ART Museum. Onder het motto ‘ieder kind heeft recht op de ontdekking van zijn eigen talent’ is het programma Jong@H’ART gerealiseerd. Dit schoolprogramma is speciaal voor de groepen 4, 5 en 6 van het basisonderwijs. Dit educatieve programma draait om het samen kijken naar kunst in de tentoonstelling, het maken van een eigen kunstwerk in de studio en het verbreden van je horizon. Maar meer nog gaat het bij Jong@H’ART om het ontwikkelen van het creatieve vermogen om met een open blik te kijken naar de eigen omgeving.
hartmuseum.nl/nl

Het Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum is een pakhuis vol verhalen waar leerlingen op een spannende manier kennismaken met de Nederlandse maritieme geschiedenis. In verrassende tentoonstellingen ontdekken ze hoe de zee onze cultuur heeft bepaald. Het gaat over toen én over nu. Het Scheepvaartmuseum heeft speciale tentoonstellingen voor verschillende niveaus van het basis- en voortgezet onderwijs. Er is zelfs een speciale voorstelling voor kleuters. 
www.hetscheepvaartmuseum.nl

Joods Cultureel Kwartier
Op nog geen vierkante kilometer in hartje Amsterdam vind je het Joods Cultureel Kwartier: het Joods Historisch Museum, de Hollandsche Schouwburg, de Portugese Synagoge en het JHM Kindermuseum. Een verzameling indrukwekkende joodse gebouwen met ieder hun eigen verhaal, die allemaal met hetzelfde toegangskaartje toegankelijk zijn!
www.joodscultureelkwartier.nl

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Ons’ Lieve Heer op Solder is één van de oudste en meest bijzondere musea van Amsterdam. Achter de karakteristieke gevel van het grachtenhuis gaan een grotendeels 17de-eeuws woonhuis en een complete kerk schuil.
www.opsolder.nl

Museum Willet-Holthuysen
De laatste bewoners van het grachtenpand aan de Herengracht 605 waren Abraham Willet (1825-1888) en zijn vrouw Louisa Holthuysen (1824-1895), een welgesteld echtpaar. In het testament van Louisa Willet-Holthuysen stond vermeld dat het huis inclusief de inboedel naar de stad Amsterdam ging op voorwaarde dat het na haar dood een openbaar toegankelijk grachtenmuseum zou zijn. Op 1 mei 1896 gingen de deuren van het grachtenmuseum voor het eerst open.
www.willetholthuysen.nl

NEMO
NEMO is het grootste en leukste science center van Nederland. Voor jonge bezoekers, hun ouders, opa’s en oma’s. Ook volwassenen zonder kinderen vermaken zich uitstekend bij NEMO. Voor het onderwijs is NEMO de grootste interactieve niet-schoolse leeromgeving en vast onderdeel van het lesprogramma over bèta en techniek. Nu en in de toekomst!
www.e-nemo.nl

Rembrandthuis
Het huis waar Rembrandt tussen 1639 en 1658 heeft gewoond is nu een museum: Museum Het Rembrandthuis. De kamers zijn weer zo ingericht als toen Rembrandt er woonde. In het atelier, waar hij ooit zijn meesterwerken schilderde, staat weer een schildersezel en liggen schilderspullen. In een speciale kamer liggen voorwerpen zoals Rembrandt verzamelde, waaronder exotische schelpen en gedroogde dieren.
www.rembrandthuis.nl

Rijksmuseum
Het Rijksmuseum is het museum van Nederland. In 2013 heeft het geheel vernieuwde Rijksmuseum zijn deuren geopend voor het publiek met een adembenemend gebouw, een verrassende inrichting, prachtige tentoonstellingen, bruisende evenementen en vele prettige faciliteiten voor jong en oud.
www.rijksmuseum.nl

Stedelijk Museum
Het Stedelijk Museum brengt je in contact met kunst en nodigt je uit om van gedachten te wisselen over moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. De activiteiten prikkelen tot intensiever kijken, vragen stellen, discussiëren, nadenken over artistieke, culturele en maatschappelijke thema’s, inspiratie opdoen én zelf creëren. Zo krijg je handvatten aangereikt bij het kijken naar kunst en vormgeving, afgestemd op jouw belangstelling en kennisniveau. Het museum treedt daarbij op als intermediair. Je ontwikkelt je eigen visuele vermogens en leert hierop vertrouwen.
www.stedelijk.nl

Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum heeft de grootste collectie werken van Vincent van Gogh ter wereld, waaronder Amandelbloesem en De Slaapkamer. Voor het basisonderwijs heeft het Van Gogh Museum rondleidingen voor alle groepen, lesmateriaal en docentenhandleidingen.
www.vangoghmuseum.nl

Verzetsmuseum
In het Verzetsmuseum Junior maken de leerlingen kennis met Jan, Eva, Nelly en Henk. Zij hebben als kind de oorlog meegemaakt. Via deze kinderen komen de leerlingen meer te weten over het dagelijks leven, de jodenvervolging, het verzet en hoe het was om in een NSB-gezin te leven. Het Verzetsmuseum biedt ook rondleidingen, onderzoeksopdrachten en buurtwandelingen aan.
www.verzetsmuseum.org

Wereldmuseum
Het Wereldmuseum (voorheen Tropenmuseum) presenteert, onderzoekt en bevordert de kennis van en wisselwerking tussen culturen. Alle museale middelen worden daartoe ingezet: tentoonstellingen, collecties en deskundigheid, publicaties, het historische gebouw, educatieve- en andere activiteiten. Het museum is vernieuwend in zijn themakeuze en presentatiewijze. Het biedt beleving en ervaring voor een breed en divers publiek, versterkt de waardering voor culturele diversiteit, is internationaal actief in het kader van cultuur en ontwikkeling en vervult een belangrijke rol in het onderwijs.
amsterdam.wereldmuseum.nl

Overige instellingen

Naast de kerninstellingen kunt u ook een overige instelling bezoeken. Aan overige instellingen kunt u alleen een bezoek brengen als het bezoek past in een door de school gekozen leerlijn in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.

Afhankelijk van de gekozen leerlijn binnen het Basispakket kunt u naar een veelheid van culturele bestemmingen binnen Amsterdam, zoals muziek- en danspodia en theaters. Voorwaarde is dat de instelling een educatief programma biedt met een focus op erfgoed, muziek, beeldend onderwijs, literatuur of podiumkunsten en bereikbaar is met de bus of boot. Individuele kunstenaars zijn uitgesloten als bezoeklocatie.

U kunt bij een keuze buiten de kerninstellingen contact opnemen met de Cultuurbus Helpdesk. We toetsen met u of het bezoek in een bestaande- of op te zetten leerlijn past aan de hand van de informatie die uw school Mocca eerder heeft verstrekt over de disciplines die zijn gekozen voor de komende jaren.

Cultuurbusvervoer naar de Veerdienst Amsterdam

In schooljaar 2022/2023 mogen pér school 2 Cultuurbusritten voor maximaal 100 personen gebruikt worden voor vervoer naar de Veerdienst Amsterdam teneinde Rijksmuseum Muiderslot of Forteiland Pampus te bezoeken. Voorwaarde is dat een programma met bijbehorend lesmateriaal wordt geboekt bij genoemde instellingen. Daarnaast dient de aansluiting met leergebieden en/of leerlijnen voor cultuureducatie door de school expliciet te worden gemaakt. Voor meer informatie over de programma’s en de vaartijden kunt u de volgende websites raadplegen: