Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Een vaste plek voor cultuureducatie in het Amsterdamse basisonderwijs. Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie van de gemeente Amsterdam maakt mogelijk dat scholen en culturele instellingen of kunstenaars samen doorgaande leerlijnen kunst en cultuur op zetten en uitvoeren. Mocca coördineert het Basispakket in opdracht van de gemeente Amsterdam. Inmiddels heeft 83% van de 244 basisscholen minstens twee leerlijnen kunst en cultuur ontwikkeld. Scholen laten kunstdomeinen samengaan met exacte vakken, erfgoed en met identiteit en gebruiken de mogelijkheid van digitale toepassingen.

Muziekeducatie

Ontdek hoe scholen leerlijnen ontwikkelen met muziek, techniek, beeldende kunsten en podiumkunsten.

Lees verder

Faciliteiten en voorwaarden

Alle basisscholen kunnen meedoen aan het Basispakket Kunst- en cultuureducatie. We zetten alle faciliteiten en voorwaarden op een rij.

Lees verder

Rol van Mocca

Mocca coördineert het Basispakket in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Lees verder

Het Basispakket in de Praktijk

Inspirerende voorbeelden van leerlijnen en LeerlijnenLabs op Amsterdamse scholen.

Lees verder

Wat is het het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie?

Basispakket nieuws

Mocca Academie (rechterzijde)

Geldstromen

Scholen hebben zelf de keus, hoe en wanneer cultuureducatie wordt ingezet en de overheid stelt gelden beschikbaar om het aanbod van cultuureducatie gevarieerd te houden en zich verder te laten ontwikkelen. Voucherbeheer In Amsterdam is […]

Mocca Academie (rechterzijde)

Overheidsbeleid

Cultuuronderwijs valt onder de “kerndoelen kunstzinnige oriëntatie”. In de kerndoelen 54 tot en met 56 staat omschreven dat leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit […]