Het Basispakket

Scholen met
1 leerlijnen
0%
Scholen met
2 leerlijnen
0%
Scholen met
3 leerlijnen
0%

In Amsterdam heeft 81% van de 244 basisscholen minstens twee leerlijnen ontwikkeld met de faciliteiten van het Basispakket en de LeerlijnenLabs van CMK. Scholen ontwikkelen leerlijnen met muziek, techniek, beeldende kunsten en podiumkunsten. Scholen laten kunstdomeinen samengaan met exacte vakken, erfgoed en met identiteit en gebruiken de mogelijkheid van digitale toepassingen. Scroll naar beneden voor meer voorbeelden

Doorgaande leerlijnen Muziekschool Amsterdam (MA) en Muziekschool Amsterdam Noord

Op MuziekZo!, de website van Muziekschool Amsterdam kan je terecht voor meerjarige programma’s muziek, zang, instrumenten (pop en akoestisch) en muziektheater voor alle basisschoolgroepen. Door deel te nemen aan een of meer van deze lange leerlijnen wordt muziek een vanzelfsprekend onderdeel van het leven van uw leerlingen. MA biedt toegankelijke en direct te gebruiken lesprogramma’s, mét ruimte voor eigen invulling door de groepsleerkracht. Het is mogelijk (per schooljaar) over te stappen van het ene naar het andere programma.

Doorgaande leerlijnen Aslan Muziekcentrum

De Muziek Talent Express (MTE) is een doorlopende leerlijn muziek voor alle groepen van de basisschool. Een vaste muziekdocent geeft wekelijks muziekles waarin de leerlingen zich op een logische wijze muzikaal ontwikkelen. Door de muzieklessen aan te laten sluiten op de jaarplanning, wordt het echt een onderdeel van de school. Dans Talent Express is een doorlopende leerlijn dans voor groep 1 tot en met 8 van de basisschool. Een vaste dansdocent geeft wekelijks muziekles waarin de leerlingen zich op een logische wijze met bewegingsonderwijs ontwikkelen. Door de danslessen aan te laten sluiten op de jaarplanning, wordt het echt een onderdeel van de school. In Amsterdam hebben verschillende basisscholen al kennis kunnen maken met een jaar lang Dans Talent Express (DTE) op hun school, verankerd in hun lespakket. Bij Theater Express draait het om zingen, dansen en acteren. Kinderen leren samenwerken en musicalrepertoire presenteren. Samen bereiden ze een eigen productie voor. Bekijk de website van Aslan Muziekcentrum voor alle leerlijnen. 

Doorgaande leerlijnen Basispakket MuziekCentrum Zuid Oost (MZO)

Voor de lessen binnen het Basispakket waarin sprake is van aanbod op maat in een doorgaande leerlijn heeft het MZO drie leerlijnen ontwikkeld die gebaseerd zijn op het Raamleerplan Muziek voor het Primair Onderwijs in Amsterdam. In dit Raamleerplan worden diverse leerdoelen en leerdomeinen benoemd voor het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie voor het Primair Onderwijs in Amsterdam. Deze leerdoelen en leerdomeinen zijn als uitgangspunt genomen voor het samenstellen van lespakketten.

Uitgaande van de projecten die het meest frequent worden afgenomen in Zuidoost heeft MZO voor het basispakket een lesserie ontwikkeld genaamd ‘Zingen & Swingen’. Het is een lespakket dat aansluit bij de culturele smaak en ritmische bagage van de kinderen van dit kleurrijke stadsdeel. De ervaring heeft geleerd dat pittige ritmes en meer ruimte voor bewegen in Zuidoost wenselijke lesonderdelen zijn bij de muzieklessen. Behalve deze speciale accenten in de lesserie zijn alle overige leerdomeinen van het Raamleerplan Muziek in het pakket verwerkt.

Daarnaast heeft MZO een lespakket ‘Voortraject Leerorkest’ontwikkeld dat de kinderen middels algemene muzikale vorming gebaseerd op het Raamleerplan en kennismaking met instrumenten voorbereidt op 

Het Koninklijk Concertgebouw

De afdeling Binnenschoolse Muziekeducatie van Het Koninklijk Concertgebouw ondersteunt sinds 2009 basisscholen in Amsterdam (met uitzondering van Stadsdeel Noord) bij het vormgeven van muziekonderwijs. We richten ons hierbij op een lange leerlijn muziek, zodat muziek weer een plek krijgt in de school.

Muzikaal traject

Wat kan ik met muziekinstrumenten in de klas? Hoe kan muziek andere leergebieden ondersteunen? Onze muziekvakdocenten staan voor je klaar met tips, workshops en coaching met een methodiek die bij de onderwijskundige visie van de school past en die recht doet aan de culturele achtergrond van de school en haar leerlingen. Er wordt in samenspraak met de school een traject afgesproken. Het traject richt zich individueel of in teamverband op het overbrengen van muzikale vaardigheden op de leerkrachten zodat zij, met behulp van een toegankelijke muziekmethode, muzieklessen kunnen verzorgen met als uitgangspunt de door de school gekozen doorgaande leerlijn.

Gratis ondersteuning

Deze ondersteuning kunnen we aanbieden voor de groepen 1 tot en met 8 en is gratis. Daarnaast is het mogelijk om voor het hele team van leerkrachten een teamworkshop in te plannen. Bekijk ook de brochure Binnenschoolse Muziekeducatie. De coaching sluit uitstekend aan bij de projecten voor het basisonderwijs van Het Concertgebouw.

, Basispakket – Muziek Leerlijn voorbeelden

De Basispakketgeneratie komt eraan

De eerste vier jaar Basispakket In 2018 gaat de eerste lichting basisschoolleerlingen die vanaf groep 4 van de regeling Basispakket Kunsten Cultuureducatie van de gemeente Amsterdam heeft geprofiteerd naar het voortgezet onderwijs. Van deze leerlingen

Lees verder

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Lees verder »

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte over cultuureducatie en krijg uitnodigingen voor meetups, masterclasses,  Met Mocca naar Cultuur en andere Mocca-events. Meld je hieronder aan. Volg ons ook op Facebook en Twitter voor het laatste nieuws en voorbeelden van leerlijnen.