Blog

Vijf goede redenen om de ICC-cursus te volgen

De cursus interne cultuurcoördinator (ICC) leidt je op tot cultuurcoördinator in het basisonderwijs. De cursus leert je alle kennis en vaardigheden om cultuuronderwijs op jouw school professioneel te ontwikkelen en uit te voeren. Hier zijn […]

Cultuureducatie

In de educatieve wereld gaat het niet alleen om scoren

Leerkrachten aan het woord over cultuureducatie Amel Bouazizi is vakdocent beeldend op het Zuiderlicht College, waar ze voornamelijk lesgeeft aan vmbo-leerlingen. Waar is je liefde voor kunst en cultuur ontstaan? Op de een of andere […]

Cultuureducatie

Kunst ligt voor het oprapen

Praktische tips om kunst de klas in te brengen 1 | Maak een playlist op Youtube met favoriete liedjes van de leerlingen, speel af tijdens de pauze of op andere momenten. 2 | Schrijf de […]

Cultuuraanbieders

Kunstenaar voor de klas | Daphne van Duivenboden

Zie iedere les als een nieuwe wereld Daphne van Duivenboden is bikker oftewel beroeps-kunstenaar-in-de-klas. Acht jaar geeft ze inmiddels les aan basisschoolleerlingen (onder- en naschools) en voert ze grote kunstprojecten uit in opdracht van scholen. […]