foto van cuco certficering

Training voor Cultuurcoördinator (CuCo) in het Voortgezet Onderwijs

Hoe zorg je voor kwalitatief kunst- en cultuuronderwijs op je voortgezet onderwijs school? En hoe krijg je de rest van het schoolteam aan boord zodat het cultuurbeleid breed gedragen wordt? Steeds meer (kunstvak)docenten die invulling geven aan het cultuurprogramma op vo-scholen geven aan behoefte te hebben aan aanvullende training. In oktober start daarom weer de training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs.

Waarom een erkende en gecertificeerde cultuurcoördinator?

Vo-scholen hebben vaak al een (kunstvak)docent die voor het vak CKV de rol van cultuurcoördinator vervult. Deze docent is het aanspreekpunt voor de financiële, inhoudelijke en/of praktische organisatie van cultuuronderwijs in de bovenbouw. Maar steeds meer scholen bieden CKV nu ook in de onderbouw aan en zetten de cultuurcoördinator schoolbreed ter ondersteuning van cultuuronderwijsactiviteiten met externe partners en aanbieders. Ook krijgen zij de opdracht om samenhang te creëren in het aanbod, cultuurplannen te maken en het team te enthousiasmeren.

Maar hoe pak je dat aan? De docenten zijn hier meestal niet voor opgeleid en moeten vaak zelf het wiel uitvinden. De rol en taken zijn niet officieel vastgelegd, erkend en geborgd. Deze docenten geven aan dat het moeilijk is om vanuit deze positie en achtergrond een solide en breed gedragen bijdrage te kunnen leveren aan het kwalitatieve cultuurbeleid van de school. Ze zeggen behoefte te hebben aan kennis en vaardigheden rondom:

 • – Het ontwikkelen van cultuurbeleid
 • – Het opzetten en onderhouden van netwerken
 • – Het ontwikkelen en uitwerken van doorlopende leerlijnen
 • – Het creëren van draagvlak binnen de school en in de directe omgeving.

Totstandkoming training Cultuurcoördinator VO

Een aantal kenniscentra voor cultuureducatie in Nederland bundelden in 2020 hun krachten en ontwikkelden een nieuwe training voor Cultuurcoördinator (CuCo) Voortgezet Onderwijs. Model hiervoor stond de al bestaande cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC) voor het primair onderwijs die landelijk door bijna 10.000 leerkrachten met succes voltooid is. Afgelopen schooljaar vond de pilot plaats van de CuCo-cursus.

Wat brengt de training jou?

Als er sprake is van werkdruk, tijdgebrek, onduidelijkheden over verantwoordelijkheden en de afgelopen twee jaar ook Corona komt cultuureducatie op school vaak onder druk te staan. Hoe houd je je collega’s en de schoolleiding gemotiveerd? Welke rol kunnen de cultuurpartners van een school hierin spelen?

 • – Je vergroot je kennis over trends en ontwikkelingen in cultuureducatie.
 • – Je leert hoe je het eigenaarschap bij collega’s, teams en directie kan verhogen.
 • – Je vergroot je kennis van het netwerk en expertise van culturele instellingen.
 • – Je leert hoe je als cultuurcoördinator kan bijdragen aan de randvoorwaarden zoals  
 • – geld, tijd en middelen.
 • – Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers.
 • – Je maakt een beleidsplan of ander beroepsproduct voor de eigen school of culturele
 • instelling.
 • – Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling als cultuurcoördinator.

De training is opgebouwd uit vier fasen:

1) Oriëntatie
Aan het begin van de training kijk je naar je eigen werkpraktijk en waar je het verschil zou kunnen maken.

2) Onderzoek
In de tweede fase onderzoek je welke mogelijkheden er zijn om kwaliteit te beïnvloeden en welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om dat ook daadwerkelijk te doen.

3) Uitvoering
In de derde fase ga je je plannen ook daadwerkelijk uitvoeren en kijken wat het effect daarvan is.

4) Evaluatie
Aan het einde van de training kijk je terug op de inzichten die je hebt opgedaan en welke persoonlijke ontwikkeling je hebt doorgemaakt. De training wordt afgerond met het formuleren van individuele vervolgstappen die je wilt nemen.

Studielast en kosten

De training vraagt ongeveer 40 uur aan inzet, waarvan minimaal 20 contacturen. De contacturen bestaan uit 5 fysieke bijeenkomsten, twee tussentijdse (individuele) online consultatie momenten en 1 fysiek certificeringsmoment. Hiernaast worden landelijk vier online presentaties van experts aangeboden waarvan je er minimaal 2 naar keuze volgt.

De kosten bedragen 750 euro. 

Data, tijden, locaties

1e bijeenkomst – 6 oktober 2022
2e bijeenkomst – 3 november 2022
Online individuele consultatie – 8 december 2022
3e bijeenkomst – 26 januari 2023
4e bijeenkomst – 16 maart 2023
5e bijeenkomst – 20 april 2023
Online individuele consultatie -11 mei 2023
Eindpresentatie en certificering – 1 juni 2023
Plus vier online expertmeetings waarvan er minimaal 2 verplicht gevolgd worden.

De tijden van de bijeenkomsten zijn: 15.30 – 18.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op culturele locaties in Utrecht, Amsterdam en Almere (o.v.b.). Houd rekening met reistijd.

Landelijke uitrol training

Provincie Flevoland (FleCk), Amsterdam (Mocca), Amersfoort (Neos) en Provincie Utrecht (Kunst Centraal) vallen samen onder een van de vier landelijke regio’s waar de Training Cultuurcoördinator VO wordt aangeboden. Mocca, Neos, Kunst Centraal en FleCk zijn betrokken bij de doorontwikkeling en de klankbordgroep van regio Midden/West. Zij faciliteren twee trainers. LKCA monitort de training landelijk.

Aanmelden

Aanmelden voor de CuCo-training kan via dit formulier. Heb je vragen dan kan je die stellen aan trainer Marije de Vries via mdevries@mocca.amsterdam.

Meer nieuwsberichten

X