Meetup vo: Cultuuronderwijs bij sociaal-emotionele achterstanden

Woensdag 20 maart 2024 | 16.00 – 18.00 uur | Straat Museum | Aanmelden

Kom woensdag 20 maart van 16.00 tot 18.00 uur naar de vo-meetup Cultuuronderwijs bij sociaal-emotionele achterstanden. Met visueel antropoloog Lianne Cremers, cultuurcoach Adeiye Tjon van Nowhere en de jonge acteurs van DEGASTEN praten we over hoe cultuuronderwijs kan bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

De gevolgen van corona zijn nog steeds voelbaar op middelbare scholen. In de jaren dat tieners zich leren verhouden tot een groep, leren communiceren, grenzen aangeven en hun identiteit ontdekken, waren ze geïsoleerd van elkaar. Het percentage tieners dat aangeeft emotionele problemen te hebben groeit. (Bron: vierjaarlijks HBSC-onderzoek 2021). De sociale achterstanden leiden tot onrust in de klas en tot leerachterstanden.

Cultuuronderwijs geeft leerlingen de kans hun opgekropte emoties te uiten en achtergebleven socialisatie in te halen. Juist in kunst- en cultuurprojecten leren leerlingen zichzelf en elkaar kennen. Wie ben ik? Wie is de ander? En hoe verhouden wij ons (op respectvolle wijze) tot elkaar?  

SPREKERS

Lianne Cremers – visueel antropoloog
Visueel antropoloog Lianne Cremers vertelt over het onderzoek naar de invloed van het coronabeleid op scholieren. Dit onderzoek deed ze aan de hand van kunstworkshops met 20 leerlingen van het Spinoza Lyceum, het Lumion en het Marcanti College. Het resultaat was de film ‘We thought it would be fun’.

Adeiye Tjon
Adeiye Tjon is woordkunstenaar en cultuurcoach bij Stichting Nowhere. Als cultuurcoach inspireert hij dagelijks jongeren hun verhaal te vertellen. De laatste jaren ervaart hij dat de gemoedstoestand van de jongeren die hij voor zich krijgt veranderd is. Ze vinden het lastiger om in een groep te functioneren en met elkaar te communiceren. Hij daagt ze uit hun emoties te uiten in woordkunst.

Drie jongeren van DEGASTEN – CRICKETS 
De druk van buitenaf is groot. Op school, op straat, thuis en online. Er komt van alles op jongeren af. Wat er echt toe doet is in die ruis moeilijk te onderscheiden. Alles moet altijd maar goed gaan. Maar wat als je vast komt te zitten in de chaos van je eigen hoofd? Wat als die ruis alles overstemt… De interactieve voorstelling CRICKETS (14+) onderzoekt samen met jongeren hoe je luistert naar de ruis ‘crickets’ in jezelf. Gespeeld door jongeren van DEGASTEN en geïnspireerd op de ervaringen van de spelers zelf. De jongeren spelen een paar scenes uit de voorstelling en gaan met ons in gesprek over de ruis. 

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »