Mocca-CmK-CultuureducatieLab

Cultuureducatie en cultuurparticipatie zijn belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en creativiteit van kinderen en jongeren. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert kwalitatief cultuuronderwijs voor ieder kind. In Amsterdam is Mocca penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Amsterdamse scholen (po, so, vso, vo en mbo) kunnen via Mocca een financiële bijdrage uit CmK krijgen voor het aangaan van een Mocca-CmK-CultuureducatieLab met een culturele partner.   

Wat is een CultuureducatieLab? 
In een CultuureducatieLab gaat een school met een vertrouwde of nieuwe cultuurpartner een (duurzame) samenwerking aan binnen een cultuureducatieleervraag. Scholen kunnen CultuureducatieLabs bijvoorbeeld inzetten voor:  

   • – het vergroten van de kansengelijkheid; 

   • – een betere aansluiting tussen binnen- en buitenschools aanbod; 

   • – het centraal stellen van de culturele ontwikkeling van de leerlingen; 

   • – het vergroten van de professionaliteit van de leerkrachten, docenten en hun culturele partners.


    Stappenplan Mocca-CmK – CultuureducatieLab
    De school gaat in gesprek met een adviseur van Mocca over de gewenste doelen en/of een leervraag en legt deze vast. De Mocca-adviseur kan de school helpen bij het formuleren of scherpstellen van de leervraag. 

    1. De school kiest de culturele partner(s). De Mocca-adviseur kan helpen bij het in kaart brengen van geschikte culturele partners.

    1. De school stelt samen met de Mocca-adviseur een begroting op. 

    1. De school en de culturele partner geven samen vorm aan de invulling van het CultuureducatieLab, eventueel begeleidt door de Mocca-adviseur. 

    1. De culturele partner(s) stelt een offerte op. 

    1. De directie van de school tekent de intentieverklaring. 

    1. Het Mocca-CmK CultuureducatieLab gaat van start wanneer de offerte EN de ondertekende intentieverklaring binnen zijn. De school informeert de culturele partner hierover. 


   Voorbeelden CultuureducatieLab 

   Hoe zien CultuureducatieLabs er in de praktijk uit? Lees een aantal inspirerende voorbeelden van scholen die al een succesvol Lab zijn gestart.  

   Al Wafaschool & Stichting Educatieve Projecten (SEP) 
   De Al Wafaschool stapte in een CultuureducatieLab met SEP. Leerlingen van groepen 1 – 8 kregen in een Pop-up Atelier beeldende lessen basistechnieken bevo aan de hand van de thema’s van de Blink-methode. Aan het eind van de lessenserie organiseerde elke bouw een eigen tentoonstelling waarin ouders en leerlingen de kunstwerken konden bewonderen.  

   , Mocca-CmK-CultuureducatieLab


   Calvijn College & Kleinkunstig

   De leerlingen van de derde klas maakten kennis met creatief mediaonderwijs in combinatie met burgerschap en leerden technieken en vaardigheden die daarbij komen kijken. Ze volgden een workshop autonome kunst en Superimposed fotografie: hierbij worden twee beelden over elkaar gelegd om een nieuw beeld te creëren. Geïnspireerd door de kunststroming Surrealisme en de ideeën van de Spaanse kunstenaar Dali, maakten en bewerkten leerlingen eigen surrealistische, vreemde of verwarrende autonome kunstwerken over hun eigen leven. 

   , Mocca-CmK-CultuureducatieLab


   Rosa Boekdrukker  & WIE BEN JIJ Film

   De groepen 6 leerden film- en interviewtechnieken. Ze maakten een film waarin ze elkaar interviewden in hun thuisomgeving, waarbij ook de ouders betrokken werden. Met dit CultuureducatieLab wil de school verbinding stimuleren, diversiteit vieren en inclusiviteit vergroten. De film had een echte première en werd enthousiast ontvangen door leerkrachten, leerlingen en ook de ouders van de hele school. 

   , Mocca-CmK-CultuureducatieLab

   Meer nieuwsberichten