Resultaten en effecten Pilot Cultuurcoaches

In 2021 werkten de afdelingen Onderwijs en Cultuur van de gemeente Amsterdam, Mocca en het Amsterdams Fonds voor de Kunst nauw samen in de opzet en uitvoering van een Pilot Cultuurcoaches/Brede Regeling Combinatiefunctionaris.

Opdracht Cultuurcoaches

In de pilot stelden culturele instellingen aan scholen een vakdocent met lesbevoegdheid ter beschikking, dankzij een landelijke en een gemeentelijke geldstroom. Deze vakdocent of cultuurcoach verlaagde de werkdruk voor leerkrachten door zelf kunstlessen te geven. Ook begeleidde deze leerlingen met plezier of talent in een kunstdiscipline bij doorstroom naar naschoolse cultuurparticipatie. 

Leergemeenschap en zichtbaar maken 

Als onderdeel van de pilot zette Mocca een leergemeenschap op die maandelijks bijeenkwam rondom een actueel thema voor de uitvoering van de opdracht van cultuurcoaches. Ook verzamelde Mocca beelden en verhalen in een cultuurcoach portfolio. De portfolio maakt het werk van de coach en de effecten van de pilot in de school zichtbaar en deelt de effecten met de stad.

Bekijk of download hier de resultaten Mocca en de Pilot Cultuurcoaches. Bekijk of download hier de Portfolio Praktijkvoorbeelden van de Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam.

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »