subsidiekalender

Vraag de VLOA aan voor cultuuronderwijs

Schoolbesturen kunnen op verzoek van schoolleiders tot 27 maart de VLOA (Verordening op het lokaal onderwijsbeleid Amsterdam) aanvragen voor hun scholen. De VLOA-regeling heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs in Amsterdam te verbeteren, door middel van het stimuleren van de onderwijs- en schoolontwikkeling van de Amsterdamse scholen.

Cultuuronderwijs vanuit de VLOA

De regeling kan worden ingezet voor een vakleerkracht cultuur in de disciplines beeldende vorming, cultureel erfgoed, dans, drama, kunstgeschiedenis, nieuwe media en letteren en muziek. Hiervoor is 12 euro per leerling in het primair onderwijs en 24 euro per leerling in het speciaal onderwijs met cofinanciering vanuit het schoolbestuur.

Voor activiteiten met een Amsterdams karakter die gericht zijn op het ontwikkelen en bevorderen van (kennis van) diversiteit, burgerschap, en gedeelde geschiedenis is 21 euro per leerling beschikbaar zonder cofinanciering vanuit het schoolbestuur.

  • burgerschap: de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van de Amsterdamse gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
  • brede talentontwikkeling: brede talentontwikkeling brengt kinderen in contact met activiteiten die verschillende vaardigheden aanspreken en hen daarbij in staat stellen ook niet-cognitieve talenten te ontwikkelen.
  • c.diversiteit: alle mogelijke verschillen die kunnen bestaan tussen mensen die in Amsterdam samenleven op het vlak van gender, huidskleur, sociale achtergrond, seksuele gerichtheid, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, religie, levensbeschouwing, leeftijd, etniciteit, etc.
  • d.gedeelde geschiedenis: kennis van momenten in de Amsterdamse geschiedenis, zoals de holocaust en Jodenvervolging, het slavernijverleden en migrantengeschiedenissen.

Download hier de VLOA-subsidiekalender onderwijs

Aanvragen en meer informatie

Aanvragen
Aanvragen kan via het subisieportaal van de gemeente Amsterdam

Beknopte informatie en wijzigingen
Op deze pagina vind je beknopte informatie over en wijzigingen en nieuws met betrekking tot de voorzieningen.

Verordening op VLOA
Op deze pagina vindt je de verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent lokaal onderwijsbeleid (Verordening op het lokaal onderwijsbeleid Amsterdam 2019)

Meer nieuwsberichten

Met Mocca naar Cultuur naar Vecht

Donderdag 7 december | 20.30 – 22.00 uur | Locatie: CC Amstel | Aanmelden Op 7 december gaat Met Mocca naar Cultuur naar het bekroonde theaterstuk Vecht over de verwoestende gevolgen van de toeslagenaffaire. Na de voorstelling

Meer informatie »

Met Mocca naar Cultuur: pabo-special

Ga mee Met Mocca naar Cultuur. Mocca, het expertisecentrum cultuuronderwijs van Amsterdam neemt Amsterdamse leerkrachten, docenten, vakleerkrachten, cultuurcoördinatoren, cultuurcoaches, schooldirecteuren én stagiairs van de pabo ter inspiratie kosteloos mee naar een gevarieerd cultuurprogramma in Amsterdam.

Meer informatie »