Mesije met talentwoordjes op rug

Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam

In 2021 werkten de afdelingen Onderwijs en Cultuur van de gemeente Amsterdam, Mocca en het AFK nauw samen in de opzet en uitvoering van een pilot cultuurcoaches/brede regeling combinatiefunctionaris. Deze pilot was een testfase waarin culturele instellingen, dankzij een landelijke en een gemeentelijke geldstroom, aan scholen een vakdocent met lesbevoegdheid ter beschikking stelden.

Na een jaar kijken we terug op een geslaagde testfase. Zelfs in een periode waarin door Covid alles onder druk stond, werkten 98 cultuurcoaches van 29 culturele instellingen samen met de teams van 86 scholen. De ervaringen van de pilot zijn de grondslag voor een meerjarige regeling van het AFK vanaf maart 2022. Deze meerjarige regeling is mede dankzij de wethouder Onderwijs, Marjolein Moorman, ingesteld.

Inmiddels verrijken 98 cultuurcoaches de levens van leerlingen op bijna evenzoveel scholen. Hoe ziet het werk van de cultuurcoaches eruit in de dagelijkse praktijk? We verzamelden een aantal voorbeelden van activiteiten van de cultuurcoaches die een beeld schetsen van wat de leerlingen ervaren op de scholen in de stad.

Portfolio effecten en praktijkvoorbeelden Pilot Cultuurcoaches.

Bekijk hieronder de voorbeelden uit de praktijk van de Pilot Cultuurcoaches of bekijk en download de portfolio als pdf-bestand.
Bekijk of download hier de resultaten van de pilot cultuurcoaches als pdf-bestand.

Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam, Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam
Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam, Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam
P
Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam, Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam
Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam, Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam
Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam, Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam
Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam, Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam
Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam, Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam
Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam, Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam
Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam, Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam
Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam, Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam
Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam, Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam
Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam, Praktijkvoorbeelden van Pilot Cultuurcoaches op scholen in Amsterdam

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »