MBO Card Pilot

Wat is het?

De MBO Card is een gratis culturele kortingspas beschikbaar voor studenten en docenten in het mbo. Nieuw is ‘het budget’ dat scholen er nu aan kunnen koppelen. Het ministerie van OCW heeft vanaf 2022 vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor het mbo. Dit betekent dat er per student €10,50 beschikbaar is voor docenten om aanbod van culturele organisaties in de lessen te integreren, bijvoorbeeld voor burgerschap. Het geld is besteedbaar bij meer dan 1200 culturele aanbieders.

Wil je als MBO-school deelnemen aan de MBO Card pilot? Meer informatie en aanmelden kan via mbocard@cjp.nl

Praktische informatie

CJP faciliteert de MBO Card pilot met budget. Hiervoor gebruikt CJP een online systeem waarin je activiteiten kunt zoeken en betalen. De school bepaalt wie verantwoordelijk wordt voor het te besteden budget, hoe de middelen ingezet worden en voor welke vak. Het budget kan bijvoorbeeld besteed worden aan culturele activiteiten in het teken van het vak burgerschap. Zoals aan een voorstelling op school over onderwerpen als zelfontwikkeling, seksualiteit, of andere maatschappelijke thema’s. Het platform van CJP brengt vraag en aanbod samen, maar culturele instellingen en scholen kunnen elkaar ook zelf benaderen. Bekijk hier een greep uit het educatieve aanbod voor mbo-scholen.

MBO Card-dossier

Om de ervaringen vast te leggen en erop te reflecteren, maar ook om de student digitaal te begeleiden, is er een dossier aan de MBO Card gekoppeld. Hiermee is het mogelijk om het vak burgerschap een concrete invulling te geven.

Het budget

De school bepaalt zelf hoe ze willen deelnemen aan de pilot.

Wijze 1: De school legt €10,50 per student in en de MBO Card verdubbelt dit. Zo is er €21 euro per student beschikbaar. Dit geld is tot en met einde schooljaar 2023/2024 vrij en naar eigen inzicht te besteden aan klassikale en/of individuele culturele activiteiten binnen- en buiten de school zoals een bezoek aan een museum zijn met de klas of een voorstelling op de school.

Wijze 2: De school legt geen geld in en elke individuele student krijgt €5,25 vanuit OCW. Dit bedrag is alleen door de student zelf aan individuele activiteiten uit te geven.

Gratis CJP-lidmaatschap

Als je als school meedoet aan de CJP MBO Card pilot met budget krijgen alle studenten én docenten een gratis CJP-lidmaatschap (t.w.v. 17,50) waarmee zij korting krijgen op bioscoopbezoek, musea, voorstellingen, festivals en meer!

Hoe kan ik mijn school aanmelden?

Deelname aan de MBO Card pilot met budget is nu mogelijk! Aanmelden of het aanvragen van meer informatie kan via mbocard@cjp.nl

Kijk voo rmeer informatie op de website van het CJP

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »