blog meetup geld petra hoogerwerf

Meetup Geld: Fondsenwerven met passie en creativiteit.

Het Huygens College, waar we met de meetup Geld te gast zijn, is een logische plek om te praten over subsidies en fondsenwerving. In het verleden leidden een aantal incidenten tot slechte publiciteit wat resulteerde in een moeilijke relatie met de buurt. De school gebruikte subsidies en fondsen bijzonder succesvol om een aantal projecten te financieren waarmee leerlingen, buurt en school weer in hetzelfde team kwamen. De leerlingen deden een schoolbreed fotoproject in en met de buurt en bezochten Braziliaanse favela’s op een internationale reis. De tip van Else van der Burg en Peter Schütt Het Huygens College voor de deelnemers aan de meetup Geld: “Zie de geldschieter niet alleen als een pot met geld, maar als een organisatie met een visie waar jij met je project uiting aangeeft.

, Meetup Geld: Fondsenwerven met passie en creativiteit.

Tips van de expert
Ook expert en auteur Petra Hoogerwerf opent met het benadrukken dat fondsenwerving niet over geld gaat. “Het gaat over een gaaf plan waar anderen op zitten wachten. Fondsenwerven gaat over visie.” Fondsen zoeken samenwerkingspartners om mee te werken aan een project met een vonk. “Het moet sprankelend en uniek zijn. De bevlogenheid moet ervan af spatten.”

There are plenty of funds in the sea
Petra vervolgt in rap tempo met nog meer goede tips zoals: Beperk je niet alleen tot de grote fondsen, er zijn tientallen kleintjes die ook interessant zijn. Denk na over voor welk onderdeel je geld vraagt. Sommige fondsen zullen geen geld geven voor drukwerk, maar wel voor onderzoek. Zoek fondsen die zich met een speciale doelgroep bezighouden.”

, Meetup Geld: Fondsenwerven met passie en creativiteit.
Maak impact
Formuleer de impact van je activiteiten. Wat is het belang voor klanten en gebruikers? Is de activiteit noodzakelijk? Wat zijn de consequenties en neveneffecten? Heb je een probleem gesignaleerd – biedt dan de oplossing met je project. En wees ook bereidt je project aan te passen als dat nodig is om impact te maken. Doe een serie activiteiten in plaats van een enkele activiteit. Ook met het aangaan van samenwerkingen kun je je impact vergroten.

Schiet geen schot hagel af
Denk na over of je plan vertrouwen geeft. Betrek anderen bij je aanvraag. Vaak zit je er zelf te dicht bovenop. Voor jou als gepassioneerde aanvrager, is het plan duidelijk. Laat anderen meelezen om te zien of alles compleet en helder is. Je kunt ook het fonds bellen. Proeflezen van aanvragen doen ze niet, maar veel fondsen zijn bereid mee te denken. Ze zoeken partners. Geef ze het gevoel dat je op samenwerking en niet op geld uit bent. Fondsen geven eerder geld aan partners met wie ze een relatie hebben.

De juiste belichting
Het laatste maar belangrijkste punt dat Petra aansnijdt: Verdiep je in het fonds. Het beleid van fondsen verandert soms. Lees goed door wat ze zoeken voordat je belt om te overleggen of een aanvraag indient. Later in de helpdesk geven Petra en Ben Hekkema (Mocca) nog een aantal concrete tips over dit onderwerp: Lees het jaarverslag van het fonds door en gebruik dezelfde woorden. Noemen zij wat jij inclusie noemt bijvoorbeeld participatie of zelfredzaamheid, doe dat dan ook. Kantel je project waar nodig zodat je voor elk potje met een andere insteek, precies goed voor dat potje schrijft. Je verandert je project daarmee niet, je zet alleen het spotlicht op een ander aspect ervan.
Het boek Echte Winst van Petra Hoogerwerf kun je hier bestellen.

Fonds voor Cultuurparticipatie
“Het Fonds heeft voor onderstaande regelingen momenteel meer geld dan goede projecten. Dat betekent dus dat plannen die goed genoeg zijn en aan de eisen voldoen geld kunnen krijgen. Bemoedigende woorden van spreker Olav Dorst van het Fonds voor cultuurparticipatie, maar naar wat voor cultuureducatieplannen is het FCP op zoek?

, Meetup Geld: Fondsenwerven met passie en creativiteit.

Subsidie mediakunst- en erfgoededucatie
Het Fonds zag dat mediakunst- en erfgoededucatie achterbleven in het primair onderwijs en riep de subsidie mediakunst- en erfgoededucatie in het leven. De subsidie is voor een of meerdere scholen uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs in samenwerking met meerdere culturele instellingen. Een project hoeft niet beide disciplines in zich te hebben. Kies je voor mediakunst dan moet het echt om de kunst gaan dus film, fotografie of virtual reality is prima, maar mediawijsheid niet, al mag dit wel een component zijn.

Money Matching
Een aanvraag is voor tussen de 10.000 en 80.000 euro en werkt op basis van matching. Dus de school en/of instelling matchen het subsidiebedrag met ofwel geld ofwel ureninvestering. De aanvraag wordt ingediend door een culturele instelling. Heb je als school een idee dan kun je natuurlijk actief op een instelling afstappen.

Aandachtspunten:

  • Activiteiten moeten ook op school plaatsvinden.
  • De samenwerking moet met meerdere culturele instellingen zijn. Dit omdat sommige instellingen heel goed zijn in het ontwikkelen van spannende vernieuwende dingen, maar niet zo goed zijn in onderwijs. Andere maken minder goede dingen maar zijn juist sterk in onderwijs.

Versterking cultuureducatie VMBO
Met de subsidie versterking cultuureducatie vmbo kunnen vmbo-, vso en praktijkonderwijsscholen een volgende stap maken in cultuureducatie. De aanvraag gaat dus heel erg over: Waar sta je op dit moment en waar wil je naar toe? De school kan kiezen uit alle kunstdisciplines en erfgoed en er is tussen de 10.000 en 50.000 euro per aanvraag beschikbaar. Ook bij deze subsidie matchen de school en/of instelling het subsidiebedrag met ofwel geld ofwel ureninvestering.  De school vraagt de subsidie aan met ondertekening van het schoolbestuur.

, Meetup Geld: Fondsenwerven met passie en creativiteit.

Aandachtspunt:
Wees concreet! Wat is je idee en wat wil je bereiken? Een tip van Olav: “Blijf weg van vakjargon. Vertel gewoon wat je wil. “Olav bevestigt wat Petra eerder zei. “Neem contact met ons op. We mogen je aanvragen niet proeflezen, maar we mogen wel tips geven.”

Naar de subsidiepagina van Het Fonds voor Cultuurparticpatie.

Laatste tips van Ben Hekkema:
“Wil je weten of je project klaar is voor fondsenwerving doe dan de Mocca quick-scan.  En verder: Wees creatief mensen. Denk naast subsidies en fondsen ook aan andere manieren om aan geld te komen. Doe een sponsorloop, of verkoop iets. Tot 68.000 euro kun je zonder btw-verplichting geld verdienen met de verkoop van iets. In Meppel staat een school die begon met oliebollen verkopen om wat geld op te halen. Tot groot verdriet van de plaatselijke bakker halen ze nu jaarlijks 20.000 euro hiermee op voor de school.”

En dan splitsen de deelnemers op om hun vragen af te vuren in een helpdesksessie met Olav Dorst en Thijs van Vossen (Mocca) over subsidies of Petra Hoogerwerf en Ben Hekkema over fondsenwerving. De borrel na afloop brengt de deelnemers weer bij elkaar waarna ze nog lang en uitgebreid werken aan het allereerste advies van de avond van Petra Hoogerwerf: Deel je kennis.

 

 

 

 

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »