Wat is de concept leerlijn erfgoed en identiteit van de erfgoedalliantie?

Wat kun je doen met erfgoed en hoe pas je het in het bestaande curriculum? De erfgoedalliantie ontwikkelt in dialoog met scholen en culturele instellingen een concept leerlijn. Het idee is dat scholen straks gebruik kunnen maken van een website met een overzichtelijk aanbod aan erfgoedprogramma’s. Binnen het aanbod kun je zoeken op locatie, instelling, doel(les)groep en tijdvak. De concept leerlijn is ingedeeld in heldere thema’s die aansluiten bij de interesses van scholen. Er worden introductielessen en introductieverhalen ontwikkeld, maar je kunt ook een eigen les samenstellen.

Voordelen voor scholen

 • Overzichtelijk aanbod op een plek
 • Tijdsbesparing door het makkelijk aanhaken op een thema en ‘kant en klare’ introductielessen.

Uitgangspunten voor de leerlijn zijn:

 • Een vakoverstijgende benadering
 • Een vraaggerichte en interactieve aanpak
 • Meerstemmigheid en inclusieve perspectieven op het heden en het verleden
 • Leerlingen zichzelf laten ontdekken en bekend maken met andere denkbeelden en andere culturen
 • Leerlingen kennis laten nemen van de geschiedenis van de stad
 • Leerlingen laten zien wat het belang van erfgoed voor mensen is
 • Leerlingen laten onderzoeken wat hun eigen verhouding is tot erfgoed
 • Leerlingen laten onderzoeken wat hun eigen rol kan zijn in het bewaren, het in stand houden en het ‘maken’ van erfgoed.

Hoe werkt de concept leerlijn voor erfgoedinstellingen?

De concept leerlijn is een raamwerk bestaande uit thema’s die je per groep (leerjaar) vult met programma’s die aansluiten die op deze thema’s aansluiten. Per groep (leerjaar) of thema wordt inzichtelijk waar veel of weinig aanbod voor is. Instellingen kunnen hier op inspelen.

Voorwaarden voor het uploaden van een programma:

 • Het programma moet passen bij de uitgangspunten die de kerngroep heeft geformuleerd
 • Het programma kan maar bij één thema worden ingedeeld.

Wil jij ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de leerlijn? De alliantie nodigt alle leerkrachten met klem uit mee te praten. Meld je aan via Richard Smolenaers en krijg uitnodigingen voor de volgende bijeenkomsten en updates over de voortgang.

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »