Mocca Proeftuin Cultureel Vermogen vanuit Inclusie

Wat is cultureel vermogen

Cultureel Vermogen, je hebt er elke dag mee te maken. Alles wat je doet, proeft, ziet, hoort en zegt is cultuur. Van de kleren die je draagt tot de muziek op je Spotify-list. Van hoe je je verjaardag viert tot de buurt waar je woont. Cultuur is overal en van ons allemaal. Maar niet iedereen ziet, hoort, proeft en zegt hetzelfde. Iedereen heeft andere culturele ervaringen. Hoe meer ervaringen je opdoet hoe rijker je wereld wordt. Oftewel hoe groter je cultureel vermogen. 

Video: Wat is cultureel vermogen?
Hoe vergroot je cultureel vermogen?

Cultureel Vermogen vergroot je door teontdekken wat cultuur voor jou is. En in te zien dat dit voor anderen anders kan zijn. Door te leren om samen nieuwe cultuur te maken en werelden te openen in alle vormen smaken kleuren en klanken en bewegingen.

Mocca Proeftuin Cultureel Vermogen vanuit Inclusie

Om Cultureel Vermogen in de praktijk te onderzoeken organiseert Mocca de proeftuin ‘Cultureel Vermogen vanuit Inclusie’: Hoe kunnen we inclusie vergroten door integraal samen te werken waarbij culturele ontmoetingen ontstaan die verrijken en verbinden?” 12 experts uit het veld van onderwijs, cultuur, welzijn, diversiteit en inclusie onderzoeken op uitnodiging van Mocca, deze vraag een half jaar lang in de praktijk binnen een leergemeenschap.  Mr. dr. Artie Ramsodit eigenaar van CitySolutions leidt in opdracht van Mocca, de ontwikkeling en uitvoering van de Mocca proeftuin.

Video: Werken aan cultureel vermogen

Doelstelling landelijke proeftuinen 
De Mocca proeftuin is een van zes proeftuinen in het land. Het doel van de proeftuinen Cultureel Vermogen is het opdoen van brede en overdraagbare ervaringskennis over hoe Cultureel Vermogen inwerkt op:

(1) inclusiviteit,
(2) het verbinden van cultuur en sociaal domein,
(3) het verbinden van cultuur en onderwijs,
(4) het ontwikkelen van ontmoetingsplekken en
(5) hoe educatieve en participatieve werkvormen en doelstellingen in elkaars verlengde kunnen komen.

In de zomer van 2021 sluit het project af met een landelijke conferentie.

De proeftuinen worden ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie en begeleid door LKCA en de Universiteit Maastricht.

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »