Meer diepgang met meer, gesprekken culturele veld met Paul Collard op initiatief van Mocca

Het culturele veld onderzoekt ‘Meer diepgang met minder’ met elkaar en Paul Collard

Op 10 en 11 juli kwamen het culturele veld van Amsterdam, de Kunstraad en Paul Collard van Creativity, Culture and Education op uitnodiging van Mocca bijeen. In vier sessies (theater & dans, muziek, erfgoed & musea en digitale media & film) spraken zij over de aanbevelingen voor het culturele veld van Paul Collard in het rapport Cultuureducatie in Amsterdam, Samenhang, kwaliteit en terughoudendheid uit 2016.

In zijn presentatie benadrukte Paul Collard nogmaals de kwaliteit en het ongekend grote kwalitatieve aanbod dat de stad en de culturele sector de Amsterdamse kinderen al bieden. De presentatie van Paul Collard kunt u hier lezen.

Kwaliteit van input, proces en output in cultuureducatie
Verdeeld over vier sessies spraken vertegenwoordigers van de culturele instellingen over wat voor hen kwaliteit van input, proces en output in cultuureducatie is. Daarbij kwam steeds naar boven dat het kind centraal moet staat en dat flexibiliteit, nieuwsgierigheid, interactie, reflectie en evaluatie kernvoorwaarden zijn voor kwaliteit.

, Het culturele veld onderzoekt ‘Meer diepgang met minder’ met elkaar en Paul Collard

Vervolgsessie
De aanwezige culturele instellingen gaven aan verder te willen praten over de aanbevelingen van Paul Collard en vroegen om een vervolggesprek.  Mocca organiseert daarom op 24 september 2018 een vervolgsessie ‘Meer diepgang met minder’ met Paul Collard en het culturele veld.

Mocca en het rapport van Paul Collard
Bij aanvang van de sessies vertelde Peggy Brandon hoe Mocca de aanbevelingen van Paul Collard ter harte heeft genomen: De organisatie heeft haar functie als kenniscentrum versterkt. De advisering aan het culturele veld is geïntensiveerd, er is een aanzet gegeven aan alliantievorming en de hyperdiversitieit van de stad is richtinggevend in de vele werkzaamheden. De taken zijn helder geformuleerd en de resultaten en bestedingen worden transparant gedeeld.

, Het culturele veld onderzoekt ‘Meer diepgang met minder’ met elkaar en Paul Collard

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »