De beste cultuureducatie volgens…Ronald Leopold, algemeen directeur van de Anne Frank Stichting 

Dat cultuuronderwijs een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen is, is intussen wel duidelijk. Ook de intrinsieke waarde van cultuur voor de Nederlandse samenleving is inmiddels geen geheim. Maar hoe kijken cultuuraanbieders in Amsterdam hier eigenlijk tegenaan? In de rubriek De beste cultuureducatie volgens, laten we dit keer Ronald Leopold, algemeen directeur van de Anne Frank Stichting, aan het woord. 

 Wat voegt cultuureducatie toe aan het curriculum van de basisschool?
Cultuureducatie verrijkt omdat leerlingen kennis maken met verschillende kunstuitingen en cultuurvormen. Juist de combinatie van praktijkgerichte workshops en bezoek aan culturele instellingen (zoals musea, theater, concerten) maakt het een krachtig instrument. Het is belangrijk om op jonge leeftijd met verschillende cultuurvormen kennis te maken”. 

Aan welke voorwaarden moet (goed) cultuureducatie voldoen?
Ontdekken en verwonderen, nieuwe werelden leren kennen. Niet alleen theoretisch maar ook praktisch en ervaringsgericht. Cultuureducatie moet inspelen op de interesses van kinderen: je moet hen meenemen op een ontdekkingsreis. Evenzo moet je kinderen weer ‘terugbrengen’. Met andere woorden, de relevantie van je verhaal moet je tastbaar maken binnen hun eigen leven”. 

Welke effecten wilt u vanuit de Anne Frank Stichting met cultuureducatie bereiken?
We willen dat leerlingen kennisnemen van een belangrijk stuk (Amsterdamse) geschiedenis: de Jodenvervolging tijdens WO2. Anne Frank werd uitgesloten en vervolgd vanwege het simpele feit dat ze Joods was. Ze moest onderduiken, werd ontdekt en gearresteerd en stierf op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen. In het levensverhaal van Anne Frank zien we tal van voorbeelden van menselijk handelen die ook voor de eigen tijd van groot belang zijn. We willen dat leerlingen daarover nadenken. Over de keuzes die mensen toen hebben gemaakt, met grote gevolgen voor henzelf en voor anderen, en wat die keuzes voor hen anno nu betekenen”. 

Wat is uw grootste wens als het op cultuureducatie in Amsterdam aankomt?
Dat toegang tot alle Amsterdamse musea gratis wordt voor basisschoolleerlingen. Of dit nu in klasverband of op individuele basis is”. 

Foto: Cris Toala Olivares | © Anne Frank Stichting 

Meer nieuwsberichten