CMK-periode 2017-2020

Mocca-CMK Leerlijnenlabs

De afgelopen vier jaren startten 120 scholen een Mocca-CmK-LeerlijnenLab waarin zij intensief samenwerkten met een culturele instelling of kunstenaar. 

Voor iedere school was per lab maximaal € 5000 beschikbaar. Een Mocca adviseur begeleidde de school tijdens de zoektocht om concreet invulling te geven aan cultuuronderwijs, waarbij de inhoudelijke kwaliteit en praktische uitvoering centraal staan. Er was volop aandacht voor onderwijskundige en pedagogische aspecten en voor optimale samenwerkingsvormen tussen de school en cultuuraanbieders. Na afloop had de school een doorgaande leerlijn in één of meerdere disciplines, multidisciplinair, vakoverstijgend of vakgeïntegreerd.

De regeling CMK LeerlijnenLab bood de school nog andere voordelen:

  • De school kon het CMK LeerlijnenLab gebruiken voor projecten en activiteiten met leerlingen, maar ook voor deskundigheidsbevordering van groeps- en vakleerkrachten.
  • Het CMK LeerlijnenLab mocht experimenteel zijn. Scholen probeerden uit of een bepaalde discipline succesvol was, of met welke culturele instelling(en) het prettig kon samenwerken.
  • Een CMK LeerlijnenLab kon vakoverstijgend zijn. De school kon meerdere kunstdisciplines of kunstvakken aan zaakvakken koppelen of onderzoeken hoe het cultuuronderwijs kon integreren. In een multidisciplinair lab koos de school voor de ontwikkeling van een leerlijn met meerdere kunstdisciplines. Ook kon de school onderzoeken hoe binnen- en naschools cultuuronderwijs te verbinden verbinden.
  • De CMK LeerlijnenLabs waren ook opengesteld voor VMBO 1 en 2.

Evalueer hier het CMK LeerlijnenLab op jouw school: Evalueer LeerlijnenLab

Vragen?

Heb je vragen of wil je andere (financierings)mogelijkheden bespreken? Informeer direct bij een Mocca adviseur onderwijs en cultuur via (020)-6209567 of mail naar cmk@mocca.amsterdam. Wij helpen u graag verder.

CMK Leerlijnenlabs - Voorbeelden

Experimenteren met Cultuuronderwijs

Het Comenius Lyceum en De Appel

Het Comenius Lyceum werkte, met behulp van het CMK-Leerlijnenlab, nauw samen met de hedendaagse kunstinstelling De Appel aan het project Kunstklassen. Voor vier maanden werden vier objecten uit de collectie van De Appel in het Comenius Lyceum tentoongesteld. De objecten kregen een specifieke locatie in de school om een link te leggen tussen vakken als maatschappijleer, aardrijkskunde, taal en CKV. Tijdens het onderzoeken van de kunstwerken ontdekte de leerlingen verrassende overeenkomsten met hun leven. Het project heeft geleid tot vier creatieve podcasts, gemaakt door de leerlingen, over de vier kunstwerken.

Merkelbachschool en kunstenaar Siree vd Velde

LeerlijnenLab op de Merkelbachschool. Groep 7 en 8 onderzocht de breking van het licht in een workshop met meester Gerard. Groep 1 & 2 bouwden een schaduwstad met kunstenaar Siree vd Velde. In de projectweken onderzoekend leren combineren ze kunst, wetenschap en techniek.

Jenaplanschool De Zevensprong en Stichting Taalvorming

Jenaplanschool De Zevensprong en Stichting Taalvorming werkten samen aan het Taaleiland, een plek waar de kinderen van zelfstandig, individueel of in tweetallen werken aan diverse taalopdrachten in aansluiting op de taalrondes in de klas. Er zijn leesopdrachten, schrijfopdrachten, herschrijfopdrachten, woordenschatopdrachten en taaldrukopdrachten. Kinderen uit groep 5/6 en groep 3/4 kregen hun Drukmeesterdiploma A leerden drukken in een oplage: letterstempelen, vormstempelen, één-kleur-sjabloneren en rapen-en-nieten. Later dit schooljaar volgen extra cursussen om nog meer kinderen op te leiden én komt er een gevorderden cursus voor het diploma B: meer-kleuren-sjabloneren en rubberdruk.

Meester de Jonghschool en kunstenaar Petra Verboeket

De leerlingen van de Meester de Jonghschool werken in een Leerlijnenlab drie maanden lang samen met kunstenaar Petra Verboeket. Van leerling tot boetseerder naar schilder, kunstenaar & meester aan het werk met boetseergereedschap met een mooi resultaat.

Basisschool Het Bovenland en fotografe Patricia Wolf

Basisschool Het Bovenland werkte met groep 4, 5 en 6 aan het fotoproject ‘Oog in oog met ik’. Samen met fotografe Patricia Wolf warmden ze op voor een aankomend LeerlijnenLab. De kinderen maakten zelfportretten, keken naar foto’s, bediscussieerden deze en vertelden iets over zichzelf aan de hand van fotografie.

De Witte Olifant en kunstenaar Daan Blits

De Witte Olifant stapte in een LeerlijnenLab beeldende vorming samen met kunstenaar Daan Blits. De Witte Olifant werkt met de digitale methode Laat maar zien en kreeg binnen het Lab coaching om te leren hoe ze Laat maar zien optimaal kunnen inzetten. Alle 14 groepen kregen twee beeldende lessen binnen diverse thema’s.

Orion College Zuid en Alex Ivanov

Docenten van Orion College Zuid leren filmen met de iPad tijdens een workshop van Alex Ivanov, als onderdeel van het Leerlijnenlab Nieuwe Media.

De St. Antoniusschool en Cinekid

De St. Antoniusschool werkte samen met Cinekid in een LeerlijnenLab Nieuwe Media/Film in combinatie met Erfgoed. Iedere groep verdiepte zich gedurende het project in een gebouw of een belangrijke gebeurtenis in hun buurt. Ze maakten een stadswandeling, brachten ze een bezoek aan ‘hun’ locatie, maakten foto’s en verzamelden materialen. Ook gingen ze in de klas op onderzoek naar verhalen en/of thema’s die in de film aan bod moesten komen. Samen met de Cinekid workshopleider werkten ze het idee uit, maakten een storyboard en filmden ze de stop motion filmpjes. In de eindpresentatie toonden de klassen hun films aan de rest van de school. Hieronder tref je de film van de St. Antoniusschool en Cinekid.

Cultuureducatie Nieuws

Blijf op de hoogte over cultuureducatie en krijg uitnodigingen voor meetups, masterclasses,  Met Mocca naar Cultuur en andere Mocca-events. Meld je hieronder aan. Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter voor het laatste nieuws en voorbeelden van leerlijnen. 

, CmK-periode 2017-2020

De Basispakketgeneratie komt eraan

De eerste vier jaar Basispakket In 2018 gaat de eerste lichting basisschoolleerlingen die vanaf groep 4 van de regeling Basispakket Kunsten Cultuureducatie van de gemeente Amsterdam heeft geprofiteerd naar het voortgezet onderwijs. Van deze leerlingen

Lees verder

Met Mocca naar Cultuur naar Het Zomeroffer

Datum: Donderdag 4 juli | Tijd: 19.45 uur | Locatie: Het Amsterdamse Bostheater | Aanmelden Met Mocca naar Cultuur luidt de zomervakantie in met de voorstelling Het Zomeroffer van De Warme Winkel. Op donderdagavond 4 juli speelt

Lees verder »

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Lees verder »

Meld je aan voor de nieuwsbrief!