Erfgoedgids en schema

Cultureel erfgoed is de verzamelnaam voor grote en kleine monumenten uit het verre en nabije verleden. Cultureel erfgoed gaat onder meer over gebouwen, kunstvoorwerpen, vondsten en opgravingen, voorwerpen uit het dagelijks leven, verhalen, liedjes, verzamelingen en archieven, landschappen, en stads- en dorpsgezichten. Alles wat onze ouders en voorouders door de eeuwen hebben achtergelaten in de eigen omgeving of in andere landen en werelddelen is cultureel erfgoed.

Met deze gids geeft Mocca, het Amsterdamse expertisenetwerk voor cultuureducatie, een aanzet voor een samenhangend programma voor cultureel erfgoed op Amsterdamse basisscholen. Daarbij heeft zij in eerste instantie gekozen voor grote erfgoedinstellingen met educatieve programma’s voor het basisonderwijs.

Veel leesplezier!

Erfgoedgids

Erfgoedschema

 

Meer nieuwsberichten

Met Mocca naar Cultuur naar BAAAAAA

Dinsdag 16 april 2024 | Tijd: 20.30-22.30 uur | Locatie: De Kleine Komedie | Aanmelden Ga mee Met Mocca naar Cultuur naar BAAAAAA van Circus Treurdier, een muzikale theatervoorstelling over een muurbloempje in een extreem mondige

Meer informatie »