Erfgoedgids en schema

Cultureel erfgoed is de verzamelnaam voor grote en kleine monumenten uit het verre en nabije verleden. Cultureel erfgoed gaat onder meer over gebouwen, kunstvoorwerpen, vondsten en opgravingen, voorwerpen uit het dagelijks leven, verhalen, liedjes, verzamelingen en archieven, landschappen, en stads- en dorpsgezichten. Alles wat onze ouders en voorouders door de eeuwen hebben achtergelaten in de eigen omgeving of in andere landen en werelddelen is cultureel erfgoed.

Met deze gids geeft Mocca, het Amsterdamse expertisenetwerk voor cultuureducatie, een aanzet voor een samenhangend programma voor cultureel erfgoed op Amsterdamse basisscholen. Daarbij heeft zij in eerste instantie gekozen voor grote erfgoedinstellingen met educatieve programma’s voor het basisonderwijs.

Veel leesplezier!

Erfgoedgids

Erfgoedschema

 

Meer nieuwsberichten

Mocca-CmK-CultuureducatieLab

Cultuureducatie en cultuurparticipatie zijn belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en creativiteit van kinderen en jongeren. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert kwalitatief cultuuronderwijs voor ieder kind. In Amsterdam is Mocca

Meer informatie »