(V)SO-Meetup: Duurzame samenwerkingen met onverwachte cultuurpartners

Donderdag 24 november | 16.00 – 18.00 uur | Locatie: Allard Pierson | Aanmelden

Kom donderdag 24 november tussen 16.00 en 18.00 uur naar de (voorgezet) speciaal onderwijs meetup Duurzame samenwerkingen met onverwachte cultuurpartners in het Allard Pierson Museum waarbij we ook een kijkje in het museum nemen.

Duurzame samenwerking so-po en vso-vo Allard Pierson  
We starten met een korte rondleiding in het Allard Pierson. Hoofd educatie Olav van den Brekel vertelt over hun nieuwe kunsteducatieproject voor so, po, vso en vo. In dit project werken een speciaal onderwijs school en primair onderwijsschool en een vso-school en vo-school in koppels vakoverstijgend en duurzaam samen.  Daarbij maken ze cross-overs naar persoonsvorming en burgerschap, geschiedenis, aardrijkskunde, technologie en taal. 

De Onderwijsspecialisten en hun vreemde vrienden
Nico Teunissen van De Onderwijsspecialisten legt uit wat de samenwerking met onverwachte cultuurpartners op zijn 26 cluster 3 en 4 scholen de leerlingen brengt. Wie zijn de vreemde vrienden, hoe hebben ze dit aangepakt en tot een succes gemaakt? Wat hebben ze van de samenwerking geleerd?   

Uitwisseling en netwerk
Het laatste half uur wisselen we uit met elkaar over de onderwerpen die voorbij komen tijdens de meetup. Wat gebeurt al? Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we werkbare nieuwe samenwerkingen opzetten? Waar liggen kansen en wat zijn de drempels/zorgen? Rond 17.45 sluiten we samen af waarna we met een drankje bij- en napraten.

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »