Subsidieflits

Scholen kunnen tot 30.000 euro aanvragen voor een cultuureducatieproject dat bijdraagt aan kansengelijkheid. Let op, de aanvraagperiode sluit 15 januari, dus vraag snel aan! 

Zowel scholen als culturele instellingen kunnen een aanvraag doen voor activiteiten gericht op het verminderen of voorkomen van laaggeletterheid. 

En voor culturele instellingen is er een nieuwe stimuleringsregeling voor samenwerking met het sociaal domein om cultuur toegankelijker en laagdrempeliger te maken.  

REGELING SAMEN CULTUURMAKEN

Verstrekker:
Fonds voor Cultuurparticipatie 

Voor:
Culturele instellingen en zelfstandige culturele professionals en instellingen of zelfstandige professionals uit het sociaal domein die willen samenwerken.

Aanvraagperiode: 
T/m 17 september 2024

Projecten:
Centraal staat het verbreden van de toegankelijkheid van cultuur voor doelgroepen die nu nog onvoldoende in aanraking komen met kunst en cultuur.

Er is ruimte voor experimenten, ontwikkeltrajecten en meerjaren-trajecten gericht op verbreding, verdieping en verduurzaming van programma’s.

Meer informatie en aanvragen

TEL MEE MET TAAL

Verstrekker:
Tel mee met Taal, eenactieprogramma van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS

Voor:
scholen en culturele aanbieders

Subsidiebedrag:
Max. 125.000 (eigen bijdrage is 33%)

Aanvraagperiode:
T/m 28 februari 2021

Activiteiten:
Scholen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten om laaggeletterdheid te voorkomen of te verminderen.

Denk  aan activiteiten gericht op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders. 

Meer informatie een aanvragen

Kansengelijkheid door cultuureducatie

Verstrekker:
Het Ministerie van OCW

Voor:
Schoolleiders en leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Scholen met meerdere vestigingen maken een keuze voor 1 vestiging.

Subsidiebedrag:
€30.000

Aanvraagperiode:
T/m 15 januari 2021

Bestedingsperiode: 
Tussen maart 2021 en augustus 2022

Thema’s: 
Je kunt een aanvraag indienen binnen de volgende thema’s:

– Kansengelijkheid
– Verbeteren onderwijskwaliteit
– Omgaan met leraren- en schoolleiderstekort
– Digitalisering

Meer informatie en aanvragen


Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »