Speciaal Onderwijs Meetup:
24 november in het Allard Pierson museum

Donderdag 24 november | 16.00 – 18.00 uur | Allard Pierson 

Kom donderdag 24 november tussen 16.00 en 18.00 uur naar de (voorgezet) speciaal onderwijs meetup Duurzame samenwerkingen met onverwachte cultuurpartners in het Allard Pierson museum waarbij we ook een kijkje in het museum nemen.

Duurzame samenwerking so-po en vso-vo Allard Pierson  
We starten met een korte rondleiding in het Allard Pierson. Hoofd educatie Olav van den Brekel vertelt over hun nieuwe kunsteducatieproject voor so, po, vso en vo. In dit project werken een speciaal onderwijs school en primair onderwijsschool en een vso-school en vo-school in koppels vakoverstijgend en duurzaam samen. Daarbij maken ze cross-overs naar persoonsvorming en burgerschap, geschiedenis, aardrijkskunde, technologie en taal. 

De Onderwijsspecialisten en hun vreemde vrienden
Nico Teunissen van De Onderwijsspecialisten legt uit wat de samenwerking met onverwachte cultuurpartners op zijn 26 cluster 3 en 4 scholen de leerlingen brengt. Wie zijn de vreemde vrienden, hoe hebben ze dit aangepakt en tot een succes gemaakt? Wat hebben ze van de samenwerking geleerd?

Uitwisseling en netwerk
Het laatste half uur wisselen we uit met elkaar over de onderwerpen die voorbij komen tijdens de meetup. Wat gebeurt al? Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we werkbare nieuwe samenwerkingen opzetten? Waar liggen kansen en wat zijn de drempels/zorgen? Rond 17.45 sluiten we af waarna we in de buurt met een drankje bij- en napraten.

AANMELDEN VOOR SO MEETUP

Programma
16.00  – 16.30 uur: Kijkje in Allard Pierson Museum en Olav van den Brekel over nieuwe samenwerking speciaal- en regulier onderwijs
16.30 uur: Welkom Mocca
16.35-17.05 uur: Nico Teunissen van de Onderwijsspecialisten over de ‘vreemde vrienden’ waar ze mee samenwerken
17.05 uur: Korte pauze
17.10 uur: Uitwisseling
17.45 uur: Borrel 

Met culturele groet, 

Het Mocca team

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »