Nieuwe regeling Cultuurcoach en overgangsregeling Pilot Cultuurcoach

De nieuwe regeling Cultuurcoach komt eraan. Tussen 15 november en 3 december 2021 kunnen culturele organisaties een aanvraag indienen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) voor de regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024. Vraag op tijd aan want de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het budget besteed is. Op 1 maart maakt het AFK bekend welke aanvragen gehonoreerd worden. Vanaf 10 november staat de regeling en de toelichting hierop op de website van het AFK.

Overgangsregeling Pilot Cultuurcoach

De gemeente Amsterdam beslist op 9 november over een overgangsregeling voor de cultuurcoaches, scholen en culturele instellingen die aan de pilot Cultuurcoach meededen zodat deze samenwerkingen tussentijds niet hoeven te stoppen.

Wat doet de Cultuurcoach

De cultuurcoach verlicht de werkdruk voor leerkrachten en bevordert kansengelijkheid door de afstand tot cultuurparticipatie te verkleinen voor kinderen met een grotere afstand tot kunst en cultuur.

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »