Nieuwe regeling Cultuurcoach en overgangsregeling Pilot Cultuurcoach

De nieuwe regeling Cultuurcoach komt eraan. Tussen 15 november en 3 december 2021 kunnen culturele organisaties een aanvraag indienen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) voor de regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024. Vraag op tijd aan want de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het budget besteed is. Op 1 maart maakt het AFK bekend welke aanvragen gehonoreerd worden. Vanaf 10 november staat de regeling en de toelichting hierop op de website van het AFK.

Overgangsregeling Pilot Cultuurcoach

De gemeente Amsterdam beslist op 9 november over een overgangsregeling voor de cultuurcoaches, scholen en culturele instellingen die aan de pilot Cultuurcoach meededen zodat deze samenwerkingen tussentijds niet hoeven te stoppen.

Wat doet de Cultuurcoach

De cultuurcoach verlicht de werkdruk voor leerkrachten en bevordert kansengelijkheid door de afstand tot cultuurparticipatie te verkleinen voor kinderen met een grotere afstand tot kunst en cultuur.

Meer nieuwsberichten

Meld je aan voor de ICC-Cursus

“De cursus gaf mij handvatten over hoe ik met het team om moet gaan om ze daadwerkelijk in beweging te krijgen.” – Pauline Hille, 14e Montessorischool De Jordaan “De duidelijke communicatie over wat er van

Meer informatie »

Cultuureducatie in Amsterdam 2022

Op 1 juni kwamen zo’n 250 professionals uit het Amsterdamse onderwijs en culturele veld bij elkaar voor het congres Cultuureducatie in Amsterdam in De Meervaart: een middag met een cultuuraanbiedersmarkt, workshops, netwerklunch en plenair. Bekijk

Meer informatie »
X