Nieuwe regeling Cultuurcoach en overgangsregeling Pilot Cultuurcoach

De nieuwe regeling Cultuurcoach komt eraan. Tussen 15 november en 3 december 2021 kunnen culturele organisaties een aanvraag indienen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) voor de regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024. Vraag op tijd aan want de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het budget besteed is. Op 1 maart maakt het AFK bekend welke aanvragen gehonoreerd worden. Vanaf 10 november staat de regeling en de toelichting hierop op de website van het AFK.

Overgangsregeling Pilot Cultuurcoach

De gemeente Amsterdam beslist op 9 november over een overgangsregeling voor de cultuurcoaches, scholen en culturele instellingen die aan de pilot Cultuurcoach meededen zodat deze samenwerkingen tussentijds niet hoeven te stoppen.

Wat doet de Cultuurcoach

De cultuurcoach verlicht de werkdruk voor leerkrachten en bevordert kansengelijkheid door de afstand tot cultuurparticipatie te verkleinen voor kinderen met een grotere afstand tot kunst en cultuur.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Meer nieuwsberichten

Mocca: Cultuureducatie voor thuis

Mocca verbindt net als altijd kinderen en cultuur. Kijk op Mocca Cultuureducatie voor Thuis met top-tips en ideeën voor leerlingen in het basisonderwijs en op Mocca: Cultuureducatie voor Thuis vo voor het voortgezet onderwijs.  Maak

Meer informatie »
X