Meetup (v)so: Best practices in cultuureducatie

Datum: woensdag 6 maart | Tijd: 16.00 – 18.00 uur | Locatie: Outsider Art Galerie | Aanmelden

Kom woensdagmiddag 6 maart tussen 16.00 en 18.00 uur naar de speciaal onderwijs meetup voor so, sbo, vso en het culturele veld. Doe nieuwe inspiratie op met drie bijzondere cultuureducatieprojecten in het (v)so. Hoe zet je in samenwerking met een culturele instelling een cultuureducatieproject op maat op? Hoor de successen, de do’s en de dont’s. Stel al je vragen en brainstorm in de uitwisseling met collega’s van andere scholen en instellingen over hoe zo’n project er op jouw school uit zou kunnen zien. 

Best practices en sprekers

Judith de Klerk van Kentalis Signis so & Nina Glockner van De Appel

Kentalis Signis Amsterdam is een speciaal onderwijs school voor kinderen van 4 tot 13 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Deze leerlingen verwerken taal minder goed in de hersenen en hebben grote moeite met praten of het begrijpen van taal. Theaterdocent en ICC’er Judith de Klerk van Kentalis Signis ziet dat artistieke processen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hun leerlingen. Samen met kunstenaar Nina Glockner van kunstcentrum De Appel ging zij een intensieve samenwerking aan binnen het project ‘Het lichaam als leraar’.

Door de creatie van nieuwe speelomgevingen konden leerlingen andere manieren van communiceren en visueel denken verkennen. Het samen spelen stimuleerde samenwerking en fantasie en de leerlingen leerden van elkaar in betekenisvolle ervaringen. De speelomgevingen prikkelden leerlingen op zoek te gaan naar nieuwe wegen om te denken, te communiceren en te handelen, met elkaar in plaats van naast elkaar.

Margot Zwiers van Achter de Berg producties en Visio vso 

, Meetup (v)so: Best practices in cultuureducatie
Foto: Carla Kogelman

Margot Zwiers is theatermaker en artistiek leider van Stichting Achter de Berg. Zij maakte in een samenwerking met Visio Amsterdam, een school voor leerlingen met een visuele beperking, de voorstelling ‘Omstanders naar Medea’. De voorstelling werd opgevoerd in het Internationaal Theater Amsterdam (ITA).

De acteurs vormden een uiteenlopende groep van goedziende, slechtziende en blinde spelers. Zij waren op meer vlakken zeer divers: sommigen hadden een beperking, anderen niet, sommigen waren 12 jaar oud, anderen 48 jaar en de spelers kwamen werkelijk overal vandaan, van Volendam tot Afghanistan, van het woonwagenkamp in Krommenie tot Suriname.

Vincent Lamers & Vera Duivenvoorden – Piramide Parel Portretten

, Meetup (v)so: Best practices in cultuureducatie

Vincent Lamers, vakleerkracht muziek en ICC’er op De Parel en Vera Duivenvoorden, docent fotografie, hebben het fotografieproject ‘In het licht bij Teylers’ opgezet voor de speciaal onderwijsschool De Parel en OBS De Piramide.

Een foto maken met een iPad is voor een leerling met een fysieke beperking niet veel anders dan voor een leerling die die beperking niet heeft. Door de kinderen foto’s van elkaar te laten maken, zetten ze elkaar letterlijk in het licht. Met een open en onbevangen blik kijken de leerlingen naar elkaar en zien zo de gelijkenissen en verschillen. Dit zorgt voor gelijkwaardigheid en verbinding. In de tijdelijke tentoonstelling ‘Piramide Parel Portretten’ in het Teylers Museum in Haarlem is deze bijzondere samenwerking te bewonderen.

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »