Meetup voor vo en cultuur: Team-up in ckv-onderzoek.

Presentatie: Emiel Copini – Hoe begeleid je onderzoek bij leerlingen
Onderzoek is sinds kort een belangrijk onderdeel van het vak CKV. Emiel Copini vertelt op 6 februari over de onderzoekende houding bij leerlingen en hoe je ze daarin kunt begeleiden. In de leergemeenschappen die hij begeleidt, ziet Emiel inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen docenten en culturele aanbieders.

Na de presentatie praten we met elkaar over hoe we invulling geven aan het CKV-onderzoek. Hoe werk je prettig samen als school en instelling? Wat zijn de mogelijkheden en de valkuilen? En hoe maak je de waarde van de samenwerking zo groot mogelijk voor leerlingen?

Emiel Copini
Vorig jaar promoveerde Emiel Copini met het proefschrift ‘Tussen willen en weten. Cultuur, cultuuronderwijs, en de ontwikkeling van metacognitie in de adolescentie’. Emiel is adviseur in kunst- en cultuuronderwijs voor het VO bij Keunstwurk, begeleidt leergemeenschappen onderwijs en cultuur en is docent bij de Master Kunsteducatie en docent beeldende kunst en vormgeving bij ArtEZ.

Nieuwe subsidieperiode voor CmK-LeerlijnenLabs in het voortgezet onderwijs
Vanaf 2021 gaat de nieuwe Cultuureducatie met Kwaliteit periode in van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Mocca is penvoerder van CmK in Amsterdam en heeft subsidie voor verdiepende samenwerkingen tussen scholen enerzijds en culturele instellingen of kunstenaars anderzijds. Heb je interesse? Stel je vragen over de LeerlijnenLabs aan de Mocca-adviseurs op de vo-meetup.

Voor: voortgezet onderwijs en culturele instellingen | Donderdag 6 februari | Inloop: 14.30 uur | Einde: 18.00 uur | Locatie: Internationaal Theater Amsterdam | Aanmelden

Meer nieuwsberichten