Meetup: Sociale Veiligheid bij weerstand in cultuureducatie

Voor VO en MBO (ook open voor bovenbouw PO)

Woensdag 15 maart | Inloop: 15.45 uur | Programma: 16.00 – 18.00 uur | Borrel vanaf 18.00 uur | Locatie: Mocca kantoor, Baarsjesweg 224, Amsterdam | Aanmelden

Onderwerpen van theatervoorstellingen, tentoonstellingen en andere culturele programma’s kunnen bij leerlingen veel weerstand oproepen. Kom naar de Mocca meetup Sociale veiligheid bij weerstand in cultuureducatie op woensdag 15 maart. Niek Putman, expert op het gebied van sociale veiligheid, inclusie en diversiteit bij jongeren neemt je op interactieve wijze mee in dit onderwerp aan de hand van de volgende vragen: 

– Hoe voer je gesprekken over vraagstukken rondom identiteit die niet voor alle leerlingen toegankelijk, gebruikelijk of mogelijk vanuit huis toegestaan zijn?

– Hoe faciliteer je cultuureducatieprogrammering rondom specifieke doelgroepen zonder dat het escaleert? 

– Hoe creëer je draagvlak voor onbekende onderwerpen?

– En hoe zorg je ervoor dat er, ondanks de weerstand, sociale veiligheid is voor iedereen: leerlingen, docenten/leerkrachten en makers?

 

Over trainer Niek Putman
Niek Putman werkt voor Echo Expertisecentrum diversiteit waar hij trainingen geeft over diversiteit, inclusie, kleuren bewust zijn en intersectionaliteit. Hij is coördinator van het werkprogramma stagediscriminatie van het ministerie van OCW en het ministerie SZW. Niek begeleidt als projectleider jongerentrajecten voor het Poldertheater en voerde voor hen voor- en nagesprekken met middelbare scholieren bij voorstellingen. Daarnaast is Niek docent binnen de minor Sociale Professional in Kunst & Cultuur aan de HvA. Mocca heeft Niek vijf jaar als medewerker gehad waar hij binnen het team gold als expert in inclusie, diversiteit en sociale veiligheid.

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »