Fondsenwerving voor cultuuronderwijs in het Amsterdamse onderwijs

Is fondsenwerving iets voor mij als school, instelling of kunstenaar? En zo ja, hoe ga ik dan te werk? Om scholen en culturele instellingen te helpen heeft Mocca een
toolkit samengesteld met een aantal essentiële ‘gereedschappen’ voor fondsenwerving. Doe de quickscan om na te bepalen of fondsenwerving een haalbare optie is: is er voldoende kennis, tijd en wil in huis?
Zo, ja dan biedt de toolkit een handig vijfstappenplan. om je door het voorbereidingsproces van een fondsenwervingscampagne te leiden. Ook biedt de toolkit enkele extra
‘tools’ die helpen bij het schrijven van een goede ‘case for support’ en de presentatie van een plan.
Verder in de toolkit: een artikel over de regels en de praktijk van sponsoring in het onderwijs. OBS de Wereld is een imaginair, maar op echte scholen geïnspireerd voorbeeld
van hoe een school haar fondsenwerving kan organiseren. Ten slotte is er nog een lijst met fondsen die geld geven aan diverse soorten scholen, groepen en activiteiten.

5 – Tool Fondsenwerving voor Cultuuronderwijs

Meer nieuwsberichten