Klik hier voor meer informatie en aanmelden

De volgende elementen komen aan bod tijdens de cursus:

  • theorie en praktijk van het CKV-programma: alle domeinen, hoe ze te verbinden, de verschillen tussen havo en vwo, de verdeling van de studielast en het dossier. Er is extra aandacht voor de elf dimensies in domein B (verbreden) en het onderzoek in domein C (verdiepen);
  • onderzoeksvaardigheden: hoe kun je leerlingen onderzoek laten doen en waarnaar? Je doet ervaring op met verschillende onderzoeksmethoden die goed aansluiten bij domein C (verdiepen). Daarnaast voer je zelf een klein onderzoek uit;
  • beoordeling, cijferopbouw en werken met een beoordelingsinstrument;
  • tips over de samenwerking tussen instellingen en scholen;
  • discussie en visievorming over je eigen invulling van het programma.

Meer informatie over het programma (PDF)

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor CKV-docenten, kunstdocenten en educatiemedewerkers van culturele instellingen. Afgelopen drie jaar ontvingen 60 cursisten het certificaat.

Docenten

De cursus wordt gegeven door:

  • Lorentine van Tijn, vo-docent Theater en Nederlands, MA (Ed), cursusleider, zie ook: Stichting Hoosh & Kunsteducatie;
  • Menno Wolthers, docent muziekmethodiek/didactiek opleiding Docent Muziek, Conservatorium van Amsterdam, vo-docent Muziek en CKV;
  • Emiel Heijnen, lector Kunsteducatie AHK, lid Vernieuwingscommissie CKV;
  • Jappe Groenendijk, studieleider en docent Master Kunsteducatie, redacteur en auteur CKV-methode Contrast, filosoof.
‘Ik kreeg veel inspiratie en zin om opdrachten te verzinnen.’ – ‘Ik werd meteen enthousiast om het vernieuwde CKV vorm te geven.’ – ‘Boeiend om ervaringen uit te wisselen met collega’s.’ – ‘Erg blij met deze nascholing.’ – ‘Zeer fijn, zoveel docenten, zoveel expertise en zoveel opgewektheid.’
cursisten CKV Verdiept

Praktische informatie & aanmelden

Data: zaterdag 9 november 2019 en zaterdag 14 maart 2020 (10.00-17.00 uur). De cursus brengt bovendien circa 20 uur zelfstudie met zich mee.
Locatie: master Kunsteducatie, Overhoeksplein 2, 1031 KS Amsterdam.
Kosten: € 600 p.p., inclusief cursusmap en lunch. Bij gezamenlijke aanmelding van een samenwerkend duo (kunstdocent en educatiemedewerker culturele instelling) ontvangen beide cursisten 10% korting. Voor deze cursus kun je mogelijk een beroep doen op je persoonlijke scholingsbudget.
Annuleringsvoorwaarden: ben je verhinderd? Tot drie weken voor aanvang van de cursus kun je kosteloos (schriftelijk) annuleren. Je kunt je altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega.
Aantal deelnemers: maximaal 20 personen; bij onvoldoende inschrijvingen zal de cursus geen doorgang kunnen vinden.
Contact: Alyda Buik, nascholingmke@ahk.nl.

Aanmelden (vóór 30 oktober 2019)

Certificaat en lerarenregister

Deelnemers ontvangen na afronding van de cursus een certificaat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Deze cursus is opgenomen in het lerarenregister voor 36 RU (registeruren).