Cultuuronderwijs & Burgerschap-middag voor po en vo

Donderdag 16 november | 16.00 – 18.00 uur | Locatie: Museum Ons’ Lieve Heer op Solder

Op de Internationale Dag van de Tolerantie organiseren we in samenwerking met de Denktank Cultuureducatie Vmbo en Pro en Museum Ons’ Lieve Heer op Solder een middag voor po en vo rondom cultuuronderwijs en burgerschap. Burgerschap krijgt wettelijk een steeds prominentere plek in het onderwijs. Kunst en cultuur is bij uitstek het instrument om de basiswaarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, van de democratische rechtsstaat (de wettelijke burgerschapsopdracht) te bevorderen. Door kunst en cultuur kunnen leerlingen zich verplaatsen in anderen, leren zij over alternatieve samenlevingsvormen, kunnen zij hun blik verruimen en hun belevingswereld vergroten.

PROGRAMMA
De middag start gezamenlijk met een opening van Devika Partiman (Voices of Tolerance, Stem op een vrouw). Daarna gaan po en vo ieder naar hun eigen programma. We eindigen weer gezamenlijk tijdens de borrel.

Primair onderwijs
Maak kennis met WIE BEN JIJ? en De Smaak te Pakken, twee organisaties die cultuuronderwijs en burgerschap verbinden. WIE BEN JIJ? (voor groep 5-8) gebruikt film ter versterking van de sociale cohesie in de klas en in de buurt. De Smaak te Pakken (voor groep 1-8) koppelt erfgoed aan wereldburgerschap aan de hand van eten. We gaan ook zelf met elkaar aan de slag voor een voorproefje van beide programma’s.

Meld je hier aan voor het po-programma.

, Cultuuronderwijs & Burgerschap-middag voor po en vo
WIE BEN JIJ? in actie

Voortgezet onderwijs
De Denktank Cultuureducatie Vmbo & Pro geeft voorbeelden van cultuureducatie en burgerschap een podium die zijn voortgekomen uit de samenwerking van vo-scholen en culturele organisaties binnen de Denktank vmbo en pro. De Kiem Montessori heeft een leerlijn burgerschap ontwikkeld waarbinnen kunst en cultuur centraal staat. #ookikhebmijnvmbodiploma is een campagne door leerlingen om het imago van het vmbo te verbeteren. De docentendag is een initiatief voor schoolbrede betrokkenheid bij cultuuronderwijs en burgerschap.

Aanmelden voor het vo-programma kan via info@poldertheater.nl.

, Cultuuronderwijs & Burgerschap-middag voor po en vo

Meer nieuwsberichten