Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden

, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden

“Verrassende koppelingen met disciplines, heel inspirerend”, aldus een leerkracht tijdens de bijeenkomst over cultuuronderwijs en burgerschap die Mocca i.s.m. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en de Denktank vmbo en pro organiseerde. Aanleiding was de dag van de tolerantie op 16 november. De denktank gaf invulling aan het vo-gedeelte, Mocca aan het po-programma.

, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden

Cultuuronderwijs en burgerschap
Cultuuronderwijs is bij uitstek geschikt om leerlingen kennis mee te geven over de basiswaarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, van de democratische rechtsstaat (de wettelijke burgerschapsopdracht) te bevorderen. Door kunst en cultuur kunnen leerlingen zich verplaatsen in anderen, leren zij over alternatieve samenlevingsvormen, kunnen zij hun blik verruimen en hun belevingswereld vergroten. Op de dag van de tolerantie maakten de primair onderwijs deelnemers daarom kennis met twee cultuuraanbieders die cultuuronderwijs en burgerschap concreet samenbrengen in projecten voor het po.  

, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden

De Smaak te pakken
‘Als je elkaar beter kent zul je minder snel oordelen, meer begrip voor elkaar hebben’, aldus Esther Boukema van De Smaak te Pakken. De Smaak te Pakken is een leerlijn voor groep 1-8 die burgerschap koppelt aan erfgoed met eten als insteek. Is traditioneel Nederlands eten eigenlijk wel zo traditioneel? Aan de hand van het levensverhaal van ons voedsel maken leerlingen kennis met migratie, politiek, economie, geschiedenis, klimaat. Esther laat ons de migratie van een tomaat volgen. Die komt verrassend genoeg niet uit Italië, maar uit het Andesgebied in Zuid-Amerika. Eerst wilde niemand in Europa iets van die vreemde tomaat weten. Maar langzaam werd deze steeds populairder. Net als het eten in de supermarkt hebben de leerlingen ook een verhaal, een geschiedenis en een (eet)cultuur. Esther maakte bij de leerlijn een prachtig boek met rituelen, geschiedenis, verhalen en opdrachten voor alle groepen.  

, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden

WIE BEN JIJ?
WIE BEN JIJ? liet zien hoe burgerschap, film en ouderbetrokkenheid samenkomen in hun filmproject voor de klas. Leerlingen in groepjes van vier in onverwachte samenstellingen interviewen elkaars ouders. Ook de ouders van die kinderen vormen een groepje. Het project start daarom met een ouderbijeenkomst. De leerlingen krijgen een workshop in de klas over hoe je mooie shots maakt, interviewt etc. De ouders plannen de afspraken met elkaar bij elkaar thuis, in alle huizen. Daar interviewen ouders over de talenten en leuke eigenschappen van hun kinderen en hun medeleerlingen over geloof, taal, roots en waar ze trots op zijn. Het project eindigt met een spectaculaire filmpremière voor alle gezinnen inclusief rode loper en feestelijke kleding. Na de film is er een afsluitend socratisch gesprek over wat er in de film te zien was. Wat is hetzelfde? Wat is anders?     

, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Na afloop kwamen de vo-deelnemers en po-deelnemers weer samen voor de borrel in de proloog van Museum Ons’Lieve Heer op Solder. Burgerschap en cultuuronderwijs zijn een logische koppeling voor Museum Ons’Lieve Heer Op Solder. De zolderkerk in een grachtenhuis uit de 17e eeuw komt uit de tijd dat het toenmalige een protestants stadsbestuur het uitoefenen van het katholieke geloof in het openbaar verbood. De verstopte huiskerken werden gedoogd vanuit de gedachte achter de voordeur mag iedereen denken en geloven wat men wil. Alle deelnemers kregen een vrijkaart van het museum om zelf op een ander moment kennis te maken met de tentoonstelling, de zolderkerk en de educatieprogramma’s de gebedshuizentour voor po en Voices of Tolerance voor vo.

, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
, Blog: Cultuuronderwijs en burgerschap – praktijkvoorbeelden
Foto’s: Lesley Adu

Meer nieuwsberichten

Vacature Raad van Toezicht Mocca

Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) verbindt jonge Amsterdammers en cultuur. Mocca staat voor goed cultuuronderwijs voor álle kinderen en jongeren. Zo kunnen zij hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Meer informatie »