Saskia Maas, Willie Snijder en Jorgen Tjon in gesprek met elkaar

Terugkijken Stamtafel Speciaal Onderwijs #1, 2 en 3

Aanmelden voor de Zoom uitwisseling van Stamtafel Speciaal Onderwijs #4 op woensdag 26 mei van 15.30 tot 16.30 uur kan binnenkort!

Maandelijkse stamtafel voor ICC ‘ers, leerkrachten en vakdocenten in het Amsterdamse speciaal (voortgezet) onderwijs en voor culturele instellingen en kunsteraars met cultuureducatief aanbod voor V(S)O. Maandelijks interviewt Jörgen Tjon iemand uit het speciaal onderwijs en iemand uit de culturele wereld. daarna wisselen het speciaal onderwijs en het culturele veld uit in Zoom.

Stamtafel Speciaal Onderwijs #1: 3x Vouchergeld – Hoe geef je dat uit in coronatijd?

Vrijdag 22 januari

Gasten

Willie Snijder, ICC’er van Drostenburg was voorvechter van het extra vouchergeld voor het speciaal onderwijs. Nu is het extra geld er, maar kan er heel veel niet door de corona maatregelen? Hoe zorgt Willie ervoor dat de leerlingen van de Drostenburg toch cultuuronderwijs krijgen.

Interacting is een organisatie die improvisatietheaterworkshops geeft aan jongeren in het speciaal onderwijs. Buitenschools volgens autistische jongeren de improv workshops. Saskia Maas vertelt hoe ze jongeren die juist heel erg van structuur houden via improvisatie beter om leren gaan met het onverwachte.

Opbrengsten Zoom uitwisseling Stamtafel #1

Klik hier voor de opbrengsten van de uitwisseling over 3x Vouchergeld – Hoe geef je dat uit in coronatijd?

Stamtafel Speciaal Onderwijs #2: Maatwerk In Cultuureducatie

Donderdag 18 februari 2021

Hoe stemmen we vraag en aanbod op elkaar af? Hoe kunnen we binnen de maatregelen cultuuronderwijs blijven geven? In gemengde groepjes praten we met elkaar over deze onderwerpen. 

Gasten

ICC ‘er Nathalie Groenink van VSO De Heldring vertelt over de theater- en mediawijsheidprojecten die ze op de VSO De Heldring doet met Plan-D en de Schoolstudio. Samen met de instellingen maakt ze een programma helemaal afgestemd op haar leerlingen.  

Nadieh Tigchelaar van Theater Sonnevanck speelde een klein stukje van de muziektheatervoorstelling ‘De Kleine Berenjacht’. De voorstelling is in samenwerking met een ICC ‘er op maat gemaakt voor ernstig meervoudig beperkte en/of zeer moeilijk lerende kinderen met een mentale ontwikkelingsleeftijd vanaf 4 jaar. Nadieh licht de voorstelling daarna toe. 

Stamtafel Speciaal Onderwijs #3: Hoe houd je cultuureducatie op de prioriteitenlijst van directie en team?

Woensdag 31 maart 2021

Als de werkdruk en het tijdgebrek in het team toenemen valt cultuureducatie in een schoolteam vaak van het prioriteitenlijstje af. Hoe houd je je collega’s en de schoolleiding ook in coronatijd bij de les? Welke rol kunnen de cultuurpartners van een school hierin spelen?

Gasten

Astrid Henraath ICC’er van SBO De Driespong zoekt meer aansluiting tussen onderschools- en naschools cultuuraanbod voor de leerlingen. Hoe pakken ze dat aan? De school werkt sinds kort met een Cultuurcoach vanuit de pilot cultuurcoach van de gemeente Amsterdam. Wat betekent dat voor de school?

Tine Reischl van NurLimonade daagt kinderen en jongeren uit binnen én buiten de school om actief en creatief met media aan de slag te gaan. Zoveel mogelijk zelf doen is het devies. Ook mediawijsheid vinden ze erg belangrijk. Wat zijn de mogelijkheden voor het speciaal onderwijs bij Nur Limonade?

Facebookgroep

Cultuureducatie in het speciaal onderwijs van Amsterdam

Ben jij al lid van de Faceboekgroep Cultuureducatie in het Speciaal Onderwijs van Amsterdam Facebookgroep? In de besloten groep deel je inspiratie en stel je vragen aan elkaar over cultuureducatie in het speciaal onderwijs. Naar de Facebookgroep.

Meer nieuwsberichten

X