Muziekschool Amsterdam
De Muziekschool Amsterdam (MA) biedt meerjarige programma’s muziek, zang, instrumenten (pop en akoestisch) en muziektheater voor alle basisschoolgroepen. Muziek is, dankzij deelname aan een of meer van deze lange leerlijnen, een vanzelfsprekend onderdeel van de belevingswereld van de leerling. De school verstrekt toegankelijke en direct te gebruiken lesprogramma’s, mét ruimte voor eigen invulling, en de mogelijkheid om, elk schooljaar, over te stappen van het ene naar het andere programma.

Aslan Muziekcentrum
De Muziek Talent Express (MTE) is een doorlopende leerlijn muziek voor alle groepen van de basisschool. Vaste leraren verzorgen de muzieklessen die tevens zijn verankerd in de jaarplanning. Dans Talent Express (DTE) is een doorlopende leerlijn dans voor groep 1 tot en met 8 van de basisschool. Ook in dit geval zijn de lessen een wezenlijk onderdeel van de jaarplanning en ook hier spelen vaste leraren een belangrijke rol. Bij Theater Express draait het om zingen, dansen en acteren. Kinderen leren samenwerken en musicalrepertoire presenteren en bereiden samen een eigen productie voor.

Muziekcentrum Zuidoost
Voor de lessen binnen het Basispakket waarin sprake is van aanbod op maat, ontwikkelde het Muziekcentrum Zuidoost (MZO) drie leerlijnen. Deze zijn gebaseerd op de leerdoelen en leerdomeinen van het Raamleerplan Muziek voor het Primair Onderwijs in Amsterdam. Uitgaande van de projecten die een goede afspiegeling zijn van Zuidoost, ontwikkelde het MZO een lesserie genaamd ‘Zingen & Swingen’. Dit lespakket sluit als beste aan bij de ritmische bagage van de kinderen die woonachtig zijn in dit cultureel diverse stadsdeel. Naast de speciale accenten in de lesserie zijn alle overige leerdomeinen van het Raamleerplan Muziek in het pakket verwerkt. Hiernaast ontwikkelde het MZO het lespakket ‘Voortraject Leerorkest. Met behulp van algemene muzikale vorming, gebaseerd op het Raamleerplan en door kennismaking met instrumenten, krijgen kinderen een goede voorbereiding op het Leerorkestcurriculum.

Ondersteuning nodig? Het Koninklijk Concertgebouw helpt!
De afdeling Binnenschoolse Muziekeducatie van het Koninklijk Concertgebouw ondersteunt sinds 2009 basisscholen in Amsterdam (met uitzondering van Stadsdeel Noord) bij het vormgeven van muziekonderwijs. Hierbij ligt de nadruk op een lange leerlijn muziek, zodat muziek weer een plek krijgt in de school.

Muzikaal traject
Wat kan ik met muziekinstrumenten in de klas? Hoe kan muziek andere leergebieden ondersteunen? De muziekvakdocenten van het Koninklijk Concertgebouw staan klaar met tips, workshops en coaching met een methodiek die bij de onderwijskundige visie van de school past en die recht doet aan de culturele achtergrond van de school en haar leerlingen. Het Koninklijk Concertgebouw en de school spreken een traject af. Het traject richt zich, individueel of in teamverband, op het overbrengen van muzikale vaardigheden op de leerkrachten. Hierdoor kunnen zij, met behulp van een toegankelijke muziekmethode, muzieklessen verzorgen met de door de school gekozen doorgaande leerlijn als uitgangspunt.

Gratis ondersteuning
Deze ondersteuning is gericht op de groepen 1 tot en met 8 en is gratis. Daarnaast is het mogelijk om voor het hele team van leerkrachten een teamworkshop in te plannen. Bekijk ook de brochure Binnenschoolse Muziekeducatie. De coaching sluit uitstekend aan bij de projecten voor het basisonderwijs van Het Concertgebouw.