MoccaAcademie | Tools

Op zoek naar een praktische handleiding of instrumenten voor het schrijven of uitvoeren van cultuuronderwijsbeleid of een leerlijn? Mocca ontwikkelt gratis tools en raamleerplannen voor ICC’ers en educatieve medewerkers voor onder meer het schrijven van een cultuurbeleidsplan, het maken van een jaarbegroting, fondsenwerving en draagvlakontwikkeling. Scroll naar beneden voor meer tools.

Beleidsplan voor cultuuronderwijs

Gebruik deze handreiking als u van plan bent om een beleidsplan voor cultuuronderwijs op uw school te schrijven. Dit voorbeeldbeleidsplan laat zien welke onderdelen allemaal van belang zijn in een beleidsplan.

Naar een handreiking

Format voor de inventarisatie van cultuuronderwijs

Dit schema kan u helpen om inzicht te krijgen in wat u aan culturele activiteiten doet in de verschillende groepen van uw school en in welke disciplines. Hierdoor heeft u in een oogopslag een overzicht van wat u wel doet, maar ook waar u niet zoveel aan doet op school

Naar het format

Rol van Mocca

Deze tool is bedoeld om u te helpen het volledige jaarprogramma voor cultuuronderwijs in kaart te brengen met alle activiteiten, belangrijke data, kosten en samenwerkingspartners. Het is een word-bestand, zodat u het zelf kunt bewerken.

Naar het activiteitenplan

Tools voor het schrijven van cultuureducatiebeleid

Tips voor het schrijven van een cultuuronderwijsplan

Bent u bezig een beleidsplan voor cultuuronderwijs te schrijven? Gebruik deze 12 tips om u hierbij te helpen.

Maak een begroting en betaaloverzicht, toelichting

Voordat u de begrotings- en betalingspagina hieronder gaat gebruiken om inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven voor cultuuronderwijs, lees eerst deze toelichting door. Dit helpt u om de pagina op de juiste manier te gebruiken.

Maak een begroting en betaaloverzicht 

Deze Excel begrotings- en betalingspagina is te gebruiken om de inkomsten en uitgaven voor cultuuronderwijs bij te houden. Het voorkomt dat u tijdens het schooljaar voortdurend alle uitgaven bij elkaar moet optellen en van je budget moet aftrekken.

Voorbeeld enquête cultuuronderwijs voor het team

Deze enquête is te gebruiken om snel duidelijkheid te verkrijgen over wat leerkrachten van het cultuuronderwijs op hun school vinden en wat zij zouden willen. Het invullen van de enquête kost niet veel tijd.

Format voor de inventarisatie van het cultuuronderwijs

Dit schema kan u helpen om inzicht te krijgen in wat u aan culturele activiteiten doet in de verschillende groepen van uw school en in welke disciplines. Hierdoor heeft u in een oogopslag een overzicht van wat u wel doet, maar ook waar u niet zoveel aan doet op school.

Overzicht van taken cultuuronderwijs ICC, directie en team

Deze lijst biedt een overzicht van taken die bij het organiseren van activiteiten op het gebied van cultuuronderwijs horen. Aan de hand van dit overzicht kunt u een taakomschrijving voor de verschillende betrokkenen ontwerpen.

Format voor implementatie schema en planning en evaluatie

Dit format kunt u gebruiken om in kaart te brengen welke acties, in welk schooljaar, door wie ondernomen moeten worden om de beleidsdoelstellingen te bereiken.

Tools voor het uitvoeren van Beleid

1 – Tool Fondsenwerving voor Cultuuronderwijs Deze toolkit helpt scholen en culturele instellingen bij het nadenken over mogelijke fondsenwerving. Deze toolkit biedt enkele essentiële ‘gereedschappen’ voor fondsenwerving en helpt u met het komen tot een fondsenwervingsplan.

 

Tools voor leerlijnen

Deze tools kunt u gebruiken om te inventariseren wat er al op het gebied van een bepaalde kunstdiscipline wordt gedaan op school. Er is een onderscheid gemaakt tussen de inventarisatielijsten voor scholen met en zonder een vakdocent. Het zijn bewerkbare word-bestanden die u rond kan sturen naar uw schoolteam, vakdocent en/of zelf in kunt vullen. Het bestand download meteen wanneer u op de link drukt.

Beeldend onderwijs
Inventarisatielijst schoolteam
Inventarisatielijst school met vakleerkracht

Dans
Inventarisatielijst schoolteam
Inventarisatielijst school met vakleerkracht

Drama
Inventarisatielijst schoolteam
Inventarisatielijst school met vakleerkracht

Muziek
Inventarisatielijst schoolteam
Inventarisatielijst school met vakleerkracht

Raamleerplannen

Raamleerplannen bieden scholen handreikingen bij de inrichting van hun cultuuronderwijs. In de zomer van 2014 heeft SLO het Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie gepubliceerd. De al eerder gepubliceerde raamleerplannen voor Beeldend Onderwijs, Muziek, Dans, Drama en Cultureel Erfgoed zijn aan de hand van het Leerplankader bijgewerkt.

Raamleerplannen Cultureel Erfgoed

Raamleerplannen Dans

Raamleerplannen Beeldend

Raamleerplannen Muziek

Raamleerplannen Drama

Raamleerplannen Letteren

Vergelijking Raamleerplannen – najaar 2015

Cultural Learning Open Curriculum Kit

Met CLOCK (Cultural Learning Open Curriculum Kit) maak je jouw vaardigheden, artistieke niveau en praktijkervaring inzichtelijk.  Het is een methode die helpt de artistiek inhoudelijke en economische waarde van selfmade kunstprofessionals vast te stellen en toont hoe je rolmodellen kunt inzetten voor de doorstroming van autodidact naar het kunstonderwijs. (Clock is ontwikkeld door Denise Stanley in opdracht van het European Cultural Learning Network.)

CLOCK – Cultural Learning Open Curriculum Kit

MoccaAcademie nieuws