Goed cultuuronderwijs werkt aan creativiteitsontwikkeling van kinderen 

Volg de cursus volledig gesubsidieerd
Er is een subsidieregeling die de kosten van deze opleiding 100% dekt. Voor informatie klik hier . 

Waarom deze cursus volgen? 
Cultuureducatie heeft in het basisonderwijs een vaste plaats gekregen. Scholen maken kunst en cultuur toegankelijk voor alle kinderen en leggen een fundament voor de culturele en talentontwikkeling van kinderen. Veel basisscholen hebben een Interne Cultuur Coördinator (ICC) die het intern en extern cultuuraanbod coördineert. Uit onderzoek blijkt dat deze ICC-ers in hun werkpraktijk een aantal knelpunten ondervinden. Verdere professionalisering van de cultuurcoördinator kan ervoor zorgen dat cultuureducatie op school optimaal tot zijn recht komt. 

Cursusinhoud
Bekijk of download het programma van de post-hbo cultuurbegeleider

Toelatingseis
Afgeronde ICC-cursus of een vergelijkbare vooropleiding/praktijkervaring (vaststelling hiervan vindt plaats bij de intake). 

Doelgroep 
Interne cultuurcoördinatoren (ICC’ers) of leraren die cultuuronderwijs geven in het primair of speciaal onderwijs. 

Certificering
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Na afronding ontvang je het diploma post-hbo Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister. 

Partners in de opleiding
De MoccaAcademie werkt samen met Marnix Academie en Kunst Centraal. De opleidingsdocenten zijn werkzaam bij een van deze partners. Daarnaast zullen ook gastdocenten met specifieke expertise worden uitgenodigd.

Locatie  
Locatie bijeenkomsten: ca. 4 in Utrecht, 4 in Amsterdam en 4 bij een culturele instelling. 

Subsidieregeling OCW 
Voor deze opleiding kan door leerkrachten of door de school subsidie aangevraagd worden bij DUO. De subsidie dekt de opleidingskosten. Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van €3.000,-, literatuur tot een maximum van €175,-, reiskosten tot een maximum van €300,- en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur. De regeling loopt van 2017-2021. 

Prijs
De prijs van deze cursus is €2542. Dit bedrag is inclusief administratie- en materiaalkosten, diploma en inschrijving in het Abituriëntenregister, maar exclusief lunches op volle lesdagen en aan te schaffen literatuur (ca. € 150,-). 

Planning
Intakegesprekken: oktober 2019.
Aantal bijeenkomsten: 17.
Studiebelastingsuren: 420.
Studiedagen: zie de website van de MarnixAcademie.

Aanmelden
Meld je aan via de website van de MarnixAcademie.