Meld je aan voor de ICC-Cursus

Ik raad deze cursus aan omdat er zoveel eyeopeners voorbijkomen. – Marjon Martens, De Driemaster

Voor wie
ICC’ers zijn mensen die affiniteit hebben met kunst en cultuur en die dit naar een hoger niveau willen tillen op school. De ICC-cursus is voor leerkrachten en andere hbo-opgeleide medewerkers uit het primair en speciaal onderwijs.

Wat leer je
Je leert hoe je cultuureducatie op school kunt vormgeven, stimuleren en behouden. Je ontwikkelt een cultuurplan, krijgt tips en tricks voor het verstevigen van het draagvlak in het team en krijgt advies voor het coördineren van het cultuurprogramma op school. Als ICC’er word je uitgerust met een pakket aan kennis waarmee je een onmisbare rol vervult in het zichtbaar maken en verankeren van cultuureducatie.

“Je wordt in stappen meegenomen in de wereld van de ICC-er en je krijgt hierbij concrete tips hoe je je werk als ICC-er kunt vormgeven” – Eline Bos, Cornelis Vrijschool

De ICC-cursus is ontwikkeld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De ICC-cursus bij de MoccaAcademie is aangevuld met specifieke informatie over cultuureducatie in Amsterdam en het Basispakket Cultuureducatie. Je ontvangt een landelijk erkend certificaat.

Sluit je aan bij de honderden ICC’ers in Amsterdam!

Wanneer
Twee ICC-Cursussen 2020/2021
De eerste ICC-cursus (deze cursus is vol) van het schooljaar start op woensdag 21 oktober 2020. De tweede cursus begint op donderdag 21 januari 2021. De lestijden van beide cursussen zijn van 14.30 uur tot 17.30 uur.

ICC I

woensdag 21 oktober 2020
woensdag 4 november 2020
woensdag 18 november 2020
woensdag 2 december 2020
woensdag 6 januari 2021
woensdag 27 januari 2021
woensdag 10 februari 2021
woensdag 3 maart 2021
woensdag 7 april 2021
woensdag 26 mei 2021

ICC II

donderdag 21 januari 2021
donderdag 4 februari 2021
donderdag 18 februari 2021
donderdag 4 maart 2021
donderdag 1 april 2021
donderdag 15 april 2021
donderdag 29 april 2021
donderdag 20 mei 2021
donderdag 3 juni 2021
donderdag 24 juni 2021

“De cursus maakt duidelijk hoeveel cultuureducatie kan bijdragen aan veel competenties.” – Shon Kranen, Dr. E. Boekmanschool

Waar
De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten op inspirerende culturele plekken zoals musea en theaters in Amsterdam. Daarbij maak je ook kennis met de educatieve afdelingen. Deze bijeenkomsten organiseren wij corona-proof zolang dit mogelijk is. Als de RIVM richtlijnen dit niet meer toelaten vervolgen we de cursus online. Onderdeel van de cursus is een individueel werkbezoek waarbij je persoonlijk op een instelling inzoomt. Zo kun je goed voorbereid keuzes maken voor samenwerkingspartners met wie je een cultuureducatieprogramma vorm wil geven.

“Het bezoeken van musea vond ik sterk in de cursus, je leert wat ze voor scholen doen en wat jij als ICC-er kunt betekenen” – Nienke van Wijk, 10e Montessorischool de Meidoorn

Studiebelasting
De studiebelasting is ongeveer vier uur per week in de weken dat je geen lessen hebt. In het voorjaar of de zomer van 2021 sluit je de cursus af met een certificaat.

Kosten
€900, inclusief cursusboek en lesmateriaal.

Subsidie
In 2020-2021 is deze cursus kosteloos voor leerkrachten in het Amsterdamse onderwijs dankzij een subsidie uit Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van de rijksoverheid. Voorwaarde is wel dat je de cursus met goed gevolg aflegt. Door ‘ja’ aan te vinken op het aanmeldformulier bij de vraag Wilt u in aanmerking komen voor subsidie uit Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie, vraag je deze subsidie automatisch aan. Ook kun je voor de cursus de Amsterdamse Lerarenbeurs inzetten.

“De cursus is inspirerend, verhelderend en duidelijk.” – Ellie Schreuder, 1e Openluchtschool

AANMELDEN
De eerste ICC-cursus, startdatum woensdag 21 oktober, is inmiddels vol. Voor de tweede cursus, startdatum 21 januari, kun je je hier aanmelden. De cursus start bij minimaal 8 deelnemers. Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvang je van ons definitief bericht over de doorgang van de cursus. Neem voor meer informatie contact op met Ben Hekkema bhekkema@mocca-amsterdam.nl of bel 020-6209567.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Meer nieuwsberichten

Mocca: Cultuureducatie voor thuis

Mocca verbindt net als altijd kinderen en cultuur. Kijk op Mocca Cultuureducatie voor Thuis met top-tips en ideeën voor leerlingen in het basisonderwijs en op Mocca: Cultuureducatie voor Thuis vo voor het voortgezet onderwijs.  Maak

Meer informatie »
X