Lever uw bijdrage aan het nieuwe beleid voor cultuureducatie voor de stad Amsterdam!

De Gemeente Amsterdam, afdeling Kunst en Cultuur en Onderwijs, nodigt u uit om mee te denken over het nieuwe beleid voor cultuureducatie voor Amsterdam vanaf 2025.
Op woensdag 24 mei 2023 van 10.30 tot 12.00 uur bent u van harte welkom in de Meervaart om hierover met ons in gesprek te gaan.
De bijeenkomst vindt plaats voorafgaand aan het jaarlijkse congres over cultuureducatie, georganiseerd door Mocca. Iedereen die zich heeft aangemeld voor het congres ontvangt deze uitnodiging. 

Nieuw convenant cultuureducatie en Kunstenplan 2025-2028
Aanleiding voor deze uitnodiging zijn nieuwe langlopende afspraken tussen gemeente, schoolbesturen, scholen en culturele instellingen over cultuureducatie. Deze worden vastgelegd in een convenant en opgenomen in het Kunstenplan 2025-2028.

Ter voorbereiding presenteert de wethouder Kunst en Cultuur Touria Meliani in 2023 namens het college van B&W de uitgangspunten voor het nieuwe kunst- en cultuurbeleid voor 2025-2028. Een brede basis voor cultuureducatie onder en na schooltijd is hierbinnen een belangrijk onderwerp.

Sectorgesprekken
De afdeling Kunst en Cultuur organiseert verschillende gesprekken met de sector over het  kunst- en cultuurbeleid 2025-2028. Zowel grotere  bijeenkomsten waarin alle thema’s aan bod komen, als een aantal kleinschalige expertmeetings, zoals het gesprek in de Meervaart over cultuureducatie.

Aanmelden
We nodigen u van harte uit om mee te praten op woensdag 24 mei en uw kennis en ervaring met ons te delen. Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 17 mei. 

Culturele instellingen kunnen zich aanmelden via deze link.
Mensen uit het onderwijs melden zich aan via deze link.

Er is beperkt plek, dus wees er op tijd bij. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met aanvullende informatie ter voorbereiding op het gesprek.

Hartelijke groet namens het cultuureducatieteam,

Janneke Alink en Marja van Nieuwkerk – Kunst en Cultuur
Merel Boes en Sharon Trémour – Onderwijs

Meer nieuwsberichten

X