Met het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie krijgt cultuureducatie een vaste plek in het basisonderwijs.

Jenaplanschool De Zevensprong en Stichting Taalvorming werkten samen aan het Taaleiland, een plek waar de kinderen van zelfstandig, individueel of in tweetallen werken aan diverse taalopdrachten in aansluiting op de taalrondes in de klas. Er zijn leesopdrachten, schrijfopdrachten, herschrijfopdrachten, woordenschatopdrachten en taaldrukopdrachten. Kinderen uit groep 5/6 en groep 3/4 kregen hun Drukmeesterdiploma A leerden drukken in een oplage: letterstempelen, vormstempelen, één-kleur-sjabloneren en rapen-en-nieten. Later dit schooljaar volgen extra cursussen om nog meer kinderen op te leiden én komt er een gevorderden cursus voor het diploma B: meer-kleuren-sjabloneren en rubberdruk.

LeerlijnenLab op de Merkelbachschool. Groep 7 en 8 onderzocht de breking van het licht in een workshop met meester Gerard. Groep 1 & 2 bouwden een schaduwstad met kunstenaar Siree vd Velde. In de projectweken onderzoekend leren combineren ze kunst, wetenschap en techniek.

De leerlingen van de Meester de Jonghschool werken in een Leerlijnenlab drie maanden lang samen met kunstenaar Petra Verboeket. Van leerling tot boetseerder naar schilder, kunstenaar & meester aan het werk met boetseergereedschap met een mooi resultaat.

Docenten van Orion College Zuid leren filmen met de iPad tijdens een workshop van Alex Ivanov, als onderdeel van het Leerlijnenlab Nieuwe Media.

Basisschool Het Bovenland werkte met groep 4, 5 en 6 aan het fotoproject ‘Oog in oog met ik’. Samen met fotografe Patricia Wolf warmden ze op voor een aankomend LeerlijnenLab. De kinderen maakten zelfportretten, keken naar foto’s, bediscussieerden deze en vertelden iets over zichzelf aan de hand van fotografie.

De Witte Olifant stapte in een LeerlijnenLab beeldende vorming samen met kunstenaar Daan Blits. De Witte Olifant werkt met de digitale methode Laat maar zien en kreeg binnen het Lab coaching om te leren hoe ze Laat maar zien optimaal kunnen inzetten. Alle 14 groepen kregen twee beeldende lessen binnen diverse thema’s.

Kunstklas de Appel

Kunstklassen in het Comenius Lyceum, 2020. Foto’s van Jimena Gauna.

De Appel Kunstklas

Het Comenius Lyceum werkte, met behulp van het CMK-Leerlijnenlab, nauw samen met de hedendaagse kunstinstelling De Appel aan het project Kunstklassen. Voor vier maanden werden vier objecten uit de collectie van De Appel in het Comenius Lyceum tentoongesteld. De objecten kregen een specifieke locatie in de school om een link te leggen tussen vakken als maatschappijleer, aardrijkskunde, taal en CKV. Tijdens het onderzoeken van de kunstwerken ontdekte de leerlingen verrassende overeenkomsten met hun leven. Het project heeft geleid tot vier creatieve podcasts, gemaakt door de leerlingen, over de vier kunstwerken.

De St. Antoniusschool werkte samen met Cinekid in een LeerlijnenLab Nieuwe Media/Film in combinatie met Erfgoed. Iedere groep verdiepte zich gedurende het project in een gebouw of een belangrijke gebeurtenis in hun buurt. Ze maakten een stadswandeling, brachten ze een bezoek aan ‘hun’ locatie, maakten foto’s en verzamelden materialen. Ook gingen ze in de klas op onderzoek naar verhalen en/of thema’s die in de film aan bod moesten komen. Samen met de Cinekid workshopleider werkten ze het idee uit, maakten een storyboard en filmden ze de stop motion filmpjes. In de eindpresentatie toonden de klassen hun films aan de rest van de school.

Basispakket nieuws

Met Mocca naar Cultuur

Ga mee Met Mocca naar Cultuur!

Wil je mee naar voorstellingen en tentoonstellingen in Amsterdam? Ga dan mee Met Mocca naar Cultuur! Ook dit jaar nemen we Amsterdamse leerkrachten, vakleerkrachten, cultuurcoördinatoren, directeuren én stagiaires van de Pabo ter inspiratie weer mee […]