Faciliteiten en voorwaarden

kunstonderwijs, cultuureducatie, basispakket, amsterdam, Mocca, kunsteducatie cultuuronderwijs
LeerlijnenLab op de Merkelbachschool

De faciliteiten binnen het Basispakket

Het Basispakket biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuureducatie voor muziek, beeldend onderwijs en cultureel erfgoed, en sluit aan bij de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Hier zijn de feiten over de faciliteiten binnen het Basispakket.

Door leerlijnen te ontwikkelen door middel van de faciliteiten uit het Basispakket krijgen scholen:

* Inhoudelijke ondersteuning door Mocca bij de opzet van leerlijnen in kunst- en cultuurdisciplines zoals erfgoededucatie, muziek, beeldend onderwijs, theater, dans, letteren en media;

* Gratis besloten vervoer naar culturele instellingen met de Cultuurbus en Cultuurboot, passend bij één van de doorlopende leerlijnen;

* Raamleerplannen per kunstdiscipline waarmee scholen, leerkrachten en vakdocenten op basis van culturele competenties en vakgerichte leerdoelen lange leerlijnen kunnen formuleren;

* Jaarlijks tien uur gratis coaching op het gebied van muziek voor schoolteams of individuele leerkrachten door Het Concertgebouw;

* Jaarlijks dertien uur gratis muziekles door ‘Muziek Op School in Amsterdam’ (MOSA), een samenwerkingsverband van Muziekschool Amsterdam, Muziekschool Amsterdam Noord, Aslan Muziekcentrum en het Leerorkest;

* Ca. € 24,- per leerling per jaar via Voucherbeheer.

Meer informatie over Voucherbeheer

* Het voucherbeheerbudget van ca. € 24,- per leerling kan vrij worden ingezet;

* Scholen kunnen kiezen uit alle kunst- en cultuurdisciplines en zijn vrij in hun keuze met welke culturele instellingen zij samenwerken;

* Bestaande relaties van de school met culturele instellingen, kunstenaars en podia kunnen blijven bestaan of geïntensiveerd worden.

Voorwaarden deelname

Alle basisscholen in Amsterdam kunnen deelnemen aan het Basispakket als hun bestuur het Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie heeft ondertekend. De voorwaarden voor deelname kan je vinden in het onderstaande overzicht.

Een school mag aan het Basispakket deelnemen zolang:

* De school een doorgaande leerlijn opstelt voor minimaal twee kunstdisciplines. Als de school gebruik wil maken van de gratis muzieklessen en de gratis coaching door Het Concertgebouw, dan is muziek één van de te ontwikkelen leerlijnen;

* De school de rijksbijdrage uit de Prestatiebox van €15,15 (inclusief de € 3 per leerling voor museumbezoek) per leerling per jaar volledig inzet voor cultuureducatie;

* De school voldoende uren vrijmaakt voor docenten, docententeams en ICC’ers om het Basis-pakket te ondersteunen en in te voeren;

* De school voldoet aan de randvoorwaarden voor scholing van het docententeam en ICC’ers;

* De school de betrokkenheid van ouders stimuleert;

* De school openstaat voor monitoring en evaluatie.

Hiernaast gelden er twee aanvullende voorwaarden bij deelname aan een LeerlijnenLab:

* Extra monitoring en dus extra inzet van docenturen of ICC-uren (en registratie daarvan);

* Een eenmalige eigen bijdrage van € 200,- per school.