Mocca-CMK LeerlijnenLabs

Experimenteren met cultuuronderwijs.

Van 2017- 2020 is er voor 120 scholen een bedrag van maximaal 5000 euro per school beschikbaar voor een verdiepend CmK- LeerlijnenLab. Wegens de grote interesse vanuit de scholen voor de LeerlijnLabs is dat aantal inmiddels behaald. Daarmee is het CmK-budget voor deze periode vergeven. Subsidie voor nieuwe LeerlijnenLabs aanvragen is daarom niet meer mogelijk. Voor al lopende LeerlijnenLabs heeft dit geen consequenties.

Heeft u vragen of wilt u andere (financierings)mogelijkheden bespreken? Informeer direct bij uw Mocca adviseur onderwijs en cultuur via (020)-6209567 of mail naar cmk@mocca-amsterdam.nl. Wij helpen u graag verder..

Hoe werkt het?

Voor iedere school is per lab maximaal € 5000 beschikbaar. Een Mocca adviseur begeleidt de school tijdens de zoektocht om concreet invulling te geven aan cultuuronderwijs, waarbij de inhoudelijke kwaliteit en praktische uitvoering centraal staan. Er is volop aandacht voor onderwijskundige en pedagogische aspecten en voor optimale samenwerkingsvormen tussen de school en cultuuraanbieders. Na afloop heeft de school een doorgaande leerlijn in één of meerdere disciplines, multidisciplinair, vakoverstijgend of vakgeïntegreerd.

De regeling CMK LeerlijnenLab biedt de school nog andere voordelen:

  • De school kan het CMK LeerlijnenLab gebruiken voor projecten en activiteiten met leerlingen, maar ook voor deskundigheidsbevordering van groeps- en vakleerkrachten.
  • Het CMK LeerlijnenLab mag experimenteel zijn. Scholen proberen uit of een bepaalde discipline succesvol is, of met welke culturele instelling(en) het prettig kan samenwerken.
  • Een CMK LeerlijnenLab kan vakoverstijgend zijn. De school kan meerdere kunstdisciplines of kunstvakken aan zaakvakken koppelen of onderzoeken hoe het cultuuronderwijs kan integreren. In een multidisciplinair lab kiest de school voor de ontwikkeling van een leerlijn met meerdere kunstdisciplines. Ook kan de school onderzoeken hoe binnen- en naschools cultuuronderwijs te verbinden verbinden.
  • De CMK LeerlijnenLabs waren ook opengesteld voor VMBO 1 en 2.

Evaluatie

Evalueer hier het CMK LeerlijnenLab op jouw school: Evalueer LeerlijnenLab

 

 

Basispakket nieuws