CMK-Regeling

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2021-2024

CultuureducatieLab: Praktische oplossingen op maat voor scholen die tot nu toe geen gebruik maken van CmK  

Vanaf 2021 reiken we uit naar scholen waar cultuuronderwijs nog de grootste ontwikkeling door kan maken. Wil jij op jouw po of vo-school cultuuronderwijs (meer) op de kaart zetten maar ontbreekt het aan tijd, kennis, geld of draagvlak bij het team? Mocca biedt een financiële bijdrage uit CmK en praktische oplossingen op maat voor met name scholen die nog geen gebruik maken van Cultuureducatie met Kwaliteit. We gaan graag met je in gesprek over oplossingen die passen bij jouw school, team en leerlingen. Benieuwd hoe we de werkdruk op jouw school kunnen verminderen en tegelijkertijd de wereld van de leerlingen kunnen verrijken? Neem contact op met een van onze adviseurs 

Meer mogelijkheden voor cultuuronderwijs in het VMBO, Praktijkonderwijs en MBO 

Het vmbo en praktijkonderwijs krijgen extra aandacht binnen de Cultuureducatie met Kwaliteit-regeling. Wil je een CultuureducatieLab op jouw VMBO/Praktijkonderwijs school? We maken je graag wegwijs in de financiële mogelijkheden en helpen met het oplossen van logistieke barrières rondom de opzet en uitvoering van een programma. Het Mocca team is uitgebreid met een aantal voortgezet onderwijs experts die kunnen adviseren over cultuureducatie die past bij jouw school en leerlingen. Neem contact op met een van onze adviseurs.    

Geïntegreerd cultuuronderwijs 

Mocca blijft scholen en hun duurzame cultuurpartners die al deelnamen aan CmK adviseren over de financiering en opzet en uitvoering cultuureducatie. Daarbij ligt de focus op discipline-overstijgende en vakgeïntegreerd cultuuronderwijs.  

Deskundigheidbevordering 

Het culturele veld en de scholen ontmoeten elkaar niet alleen tijdens de eigen samenwerkingen maar ook bij de Mocca meet-ups, masterclasses en Met Mocca naar Cultuur events voor onderlinge uitwisseling, deskundigheidsbevordering en inspiratie. Wil je als school of culturele instelling een team training op maat. Neem dan contact op met je Mocca-adviseur.  

Aansluiting binnen- en buitenschools aanbod  

Jong talent kan zich beter ontwikkelen als basisscholen, welzijnsorganisaties en culturele instellingen binnen- en buitenschools aanbod op elkaar afstemmen en het aanbod optimaal op elkaar aan te laten sluiten. Mocca werkt de aankomende jaren samen met po en vo aan het ontwikkelen van aansluitend cultuurwijs van het po naar het vo, integrale cultuureducatie met andere vakken en het verbinden van binnen- en buitenschools cultuuronderwijs.  

Wat is Cultuureducatie met Kwaliteit?

Sinds 2013 investeert het Fonds voor Cultuurparticipatie met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in goed cultuuronderwijs. De huidige regeling bouwt voort op de twee eerdere vierjarige periodes, 2013-2016 en 2017-2020. De regeling is onderdeel van het gelijknamige landelijke programma dat samen met het Ministerie van OCW en het LKCA wordt uitgevoerd. Naast subsidies, maken ook onderzoek, kennisdeling, promotie en bestuurlijke afspraken onderdeel uit van dit programma.

Contact 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor jouw school of organisatie? Neem contact op met de adviseurs van het Mocca-team

Cultuureducatie Nieuws

Blijf op de hoogte over cultuureducatie en krijg uitnodigingen voor meetups, masterclasses,  Met Mocca naar Cultuur en andere Mocca-events. Meld je hieronder aan. Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter voor het laatste nieuws en voorbeelden van leerlijnen. 

, CmK-regeling

De Basispakketgeneratie komt eraan

De eerste vier jaar Basispakket In 2018 gaat de eerste lichting basisschoolleerlingen die vanaf groep 4 van de regeling Basispakket Kunsten Cultuureducatie van de gemeente Amsterdam heeft geprofiteerd naar het voortgezet onderwijs. Van deze leerlingen

Lees verder

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

X