Het Basispakket | Raamleerplannen

Raamleerplannen bieden scholen handreikingen bij de inrichting van hun cultuuronderwijs.

In de zomer van 2014 heeft SLO het Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie gepubliceerd. De al eerder gepubliceerde raamleerplannen voor Beeldend Onderwijs, Muziek, Dans, Drama en Cultureel Erfgoed zijn aan de hand van het Leerplankader bijgewerkt.

Basispakket nieuws