Mocca's communicatierichtlijnen voor Basispakket en CmK projecten en diensten

Samen laten we zien hoe we bijdragen aan cultuuronderwijs in Amsterdam.

Communicatierichtlijnen

Neemt u via Mocca deel aan een CmK LeerlijnenLab vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie en ontvangt hiervoor een subsidie? Of maakt u gebruik van de Mocca Cultuurbus of Cultuurboot gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam? Vermeld dit dan in uw interne en externe communicatie. Door zichtbaarheid van uw project via uw eigen kanalen en die van Mocca, vergroten we de impact. Met elkaar laten we zien hoe we bijdragen aan cultuuronderwijs in Amsterdam. In onderstaande communicatiehandreiking vindt u alle richtlijnen voor communicatie overzichtelijk op een rij.

Communicatiehandreiking

Projecten zoals die van u verbinden kinderen en cultuur. Mocca zet uw projecten daarom graag in de spotlights.  

Uw project in beeld en verhaal!
In de aanloop naar en na afloop van uw project schenken we in woord en beeld aandacht aan uw cultuureducatie-activiteiten via onze sociale media, de Mocca website www.mocca-amsterdam.nl  en/of ons magazine. Door het gebruik van beeld komt een project echt tot leven. Denk daarbij niet alleen aan foto’s of filmpjes, maar bijvoorbeeld ook aan quotes van deelnemers of nieuwsitems van een regionale omroep of krant. Mail uw beeldmateriaal naar communicatie@mocca-amsterdam.nl. U kunt deze ook via Facebook (moccaamsterdam) of Twitter (MoccaAmsterdam) met ons delen. Zo krijgt uw project de aandacht die het verdient en maken we samen zichtbaar wat u doet en wat het teweeg brengt.  

Twitter en facebook
Mocca is actief op Twitter en Facebook. Noemt u @moccaamsterdam in uw Twitterbericht dan zullen we waar mogelijk uw bericht retweeten. Op Facebook kunt u zelf berichten plaatsen op onze Facebookpagina of @MoccaAmsterdam noemen op uw eigen pagina zodat wij uw post weer kunnen liken of delen. Volgt u Mocca al op Facebook en Twitter?  

Pers en media
Niet alleen wij, maar ook u heeft vast (lokale) perscontacten. Informeer hen over uw bijzondere project. Het feit dat u een origineel project doet en subsidie krijgt van een landelijk cultuurfonds is nieuws. Wij helpen u, indien nodig, met een persbericht.  

Verplichtingen

Vermelding Mocca, CmK/FCP en gemeente Amsterdam en logogebruik
We verzoeken u in alle publicaties en berichtgeving over uw activiteit (bijvoorbeeld persberichten, website, advertenties, nieuwsbrieven, flyers, social mediaberichten en uitnodigingen) duidelijk te vermelden dat de activiteit mede mogelijk wordt gemaakt door Mocca, CmK van het Fonds voor Cultuurparticipatie en/of de gemeente Amsterdam. De logo’s kunt u hieronder downloaden.  

Gebruik bij de logo’s de volgende standaardzin:
Deze activiteit (of naam activiteit) is (mede) mogelijk gemaakt door Mocca, CmK van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Amsterdam. Mocca verbindt kinderen en cultuur.  

Links en tags  

Link vanaf de projectpagina op uw eigen website en/of in Facebook-/Twitterberichten door naar de Mocca website of naar @moccaamsterdam op Facebook en @MoccaAmsterdam op Twitter.

Beeldmateriaal
Beeld zegt zoveel meer dan alleen tekst. Graag ontvangen wij een of meerdere foto’s of filmpjes (link naar YouTube of Vimeo) van de uitvoering van uw activiteit(en). Dit mag ook passend beeldmateriaal zijn van een pilot of eerdere uitvoeringen. Als u ons materiaal toestuurt gaan we ervan uit dat we dit mogen gebruiken voor communicatie over uw instelling vanuit Mocca.

Daarnaast kunnen wij dit materiaal gebruiken in onze algemene communicatie-uitingen (zoals nieuwsbrieven, publicaties, jaarverslagen, website, online magazine en sociale media). Vermeld de naam van de fotograaf in uw email als het beeld niet rechtenvrij is.

Vragen?

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer tips of advies? Neem dan contact op met Christy Ju, communicatieadviseur van Mocca via communicatie@mocca-amsterdam.nl of via 020- 620 95 67.  

Wij wensen u succes met de uitvoering van uw project en hopen nog veel van u te zien en horen!

NB. Verzorgt u niet zelf de communicatie voor uw project maar is dat iemand anders? Wilt u deze informatie dan doorgeven?  

Als u ons materiaal toestuurt gaan we ervan uit dat we dit mogen gebruiken voor onze communicatie-uitingen (zoals nieuwsbrieven, publicaties, jaarverslagen, website, online magazine en sociale media).
Als hier restricties aan zitten kunt u dit vermelden in uw e-mail. 

De kleuren van de kleurenlogo’s mogen niet aangepast worden tenzij u deze in zwart/wit gebruikt.  

Mocca
Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
Gemeente Amsterdam
Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) 

Basispakket nieuws

No Picture
MoccaAcademie

Geldstromen

Scholen hebben zelf de keus, hoe en wanneer cultuureducatie wordt ingezet en de overheid stelt gelden beschikbaar om het aanbod van cultuureducatie gevarieerd te houden en zich verder te laten ontwikkelen. Voucherbeheer In Amsterdam is […]

No Picture
MoccaAcademie

Overheidsbeleid

Cultuuronderwijs valt onder de “kerndoelen kunstzinnige oriëntatie”. In de kerndoelen 54 tot en met 56 staat omschreven dat leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit […]