Mocca is het directe aanspreekpunt voor scholen en het culturele veld voor de ontwikkeling van cultuureducatiebeleid. Mocca is er voor alle scholen in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs en voor culturele instellingen en kunstenaars werkzaam in het onderwijs in Amsterdam.

Samen met de school kijken de Mocca adviseurs onderwijs en cultuur naar wat het beste bij de school en de kinderen past. Wat is er nodig om de volgende stap te zetten? Ook adviseert Mocca culturele instellingen en kunstenaars bij het afstemmen van aanbod op de vraag en initieert en stimuleert alliantievorming en samenwerking tussen scholen en instellingen onderling. Zo ontwikkelen scholen in dialoog met culturele instellingen en kunstenaars doorgaande leerlijnen.

Maak een afspraak met een adviseur onderwijs en cultuur uit het Mocca Team. We horen graag hoe we jou kunnen ondersteunen.